trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Did bạn know the thêm bạn laugh the longer bạn will live?

 Jakemulliken posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

dsprtpenguin said:
YAHHH..

so that means....

I'M IMMORTAL.


select as best answer
posted hơn một năm qua 
xsammyyyx said:
Well im going to live a long time then :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
karlyluvsam said:
said
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »