Black Hawk Down Updates

a video đã được thêm vào: The Real Black Hawk Down story October 3 1993 hơn một năm qua by PraetorianGuard
a video đã được thêm vào: Black Hawk Down - The Battle of Mogadishu 1993, Part 1 - Animated hơn một năm qua by PraetorianGuard
a video đã được thêm vào: Black Hawk Down - The Battle of Mogadishu 1993, Part 2 - Animated hơn một năm qua by PraetorianGuard
a video đã được thêm vào: Black Hawk Down Air Strike (extended) hơn một năm qua by PraetorianGuard
a video đã được thêm vào: Black Hawk Down Battle Scenes 2001 hơn một năm qua by PraetorianGuard
a link đã được thêm vào: Black Hawk Down: Theatrical vs. Extended Edition hơn một năm qua by DarkSarcasm
a wallpaper đã được thêm vào: Black Hawk Down hình nền hơn một năm qua by DarkSarcasm
a photo đã được thêm vào: Black Hawk Down - Eversmann hơn một năm qua by DarkSarcasm
a comment was made to the poll: What did bạn think of the movie? hơn một năm qua by Altivia