tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 11 clubs Dedicated (11) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

PraetorianGuard đã đưa ý kiến về GUN
The first open world Western video game and the one that inspired the Red Dead sequels. đã đăng cách đây một tháng 1
Released in 1983, ngôi sao Wars: Return Of The Jedi turns 40 this year! đã đăng cách đây 4 tháng
PraetorianGuard đã đưa ý kiến về Rambo
Released in 1982, First Blood turns 40 this year! đã đăng cách đây 8 tháng