tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Altivia đã đưa ý kiến về The X-Files
cáo, fox says the x files maybe returning hope so it's matter of the scheduling of Gillian Anderson and David Duchovny when i read this i thought oh yeah đã đăng hơn một năm qua
Altivia đã đưa ý kiến về Harry Potter
confirmed 3 new harry potter 'spin offs' phim chiếu rạp will be comming out every 2 years starting from 2016 đã đăng hơn một năm qua
Itachi_Boy đã bình luận…
Cool! hơn một năm qua
Alchemistlover đã bình luận…
If they're good then I'll be happy about this XD hơn một năm qua
Alchemistlover đã bình luận…
Not that it doesn't make me happy but spin offs tend to be either really good hoặc disappointing, but I believe Rowling herself is working on this so it should be great hơn một năm qua
Altivia đã đưa ý kiến về Hawaii Five-0 (2010)
Steve is so fine LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua