thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female
  • Favorite Movie: Super 8
    Favorite Musician: A LOT OF PEOPLE
    Favorite Book or Author: The Giải cứu thế giới of Olympus series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

trivia101 đã đưa ý kiến …
Thanks!! Ur a talented author!! Keep posting!! đã đăng hơn một năm qua
yellowandpurple đã bình luận…
thx! I'll [i]always[/i] keep posting! hơn một năm qua
yellowandpurple đã bình luận…
opps! I did the italics wrong hơn một năm qua
the-time-thief trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Ok Thank bạn so much for helping me out!!! đã đăng hơn một năm qua
yellowandpurple đã bình luận…
no prob! Thanks 4 teaching me how 2 do the italics! hơn một năm qua
the-time-thief đã bình luận…
No Problem!! hơn một năm qua
oceanlover123 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
can bạn post your diễn đàn on my wall? I mean the site... thnx đã đăng hơn một năm qua
oceanlover123 đã bình luận…
Here's my email: jkjkang123@gmail.com hơn một năm qua
oceanlover123 đã bình luận…
hoặc gaeun_johanna.kang@apis.seoul.kr hơn một năm qua
oceanlover123 đã bình luận…
We could like chat hoặc something :D hơn một năm qua
yellowandpurple đã bình luận…
Kewl, Here's my email: purplemoonpieper@hotmail.com hơn một năm qua