thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Heartland
    Favorite Movie: Journey 2- The Mysterious Island
    Favorite Musician: Pink, Selena Gomez..(i have a lot :D)
    Favorite Book or Author: anything/book done bởi RR
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Krista_The_Cool trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi :) I'm back :D đã đăng hơn một năm qua
VladGal365 đã đưa ý kiến …
I'm working on another story! đã đăng hơn một năm qua
percy4forever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
OOH! I tình yêu your thông tin các nhân pic! I just finished đọc the first one... Yesterday, actaully. I'm hoping to get the một giây one soon :). đã đăng hơn một năm qua
trivia101 đã bình luận…
Thanks! And yeah, the series is SUPER AWESOME! I hope u can get the một giây book quickly, it's as good as the first if not better. :) hơn một năm qua