thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Female, 32 years old
  • British Columbia
  • Favorite TV Show: Black sách
    Favorite Movie: The Dark Knight
    Favorite Musician: Nirvana
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

talent trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hi!will u tham gia ben spot?=)
link đã đăng hơn một năm qua
fanfly trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For your addition to link tình yêu the biểu tượng bạn chose!
đã đăng hơn một năm qua
deadwalking trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice icon!! It's nice to find another người hâm mộ she's the coolest. đã đăng hơn một năm qua
bikergirl8 đã bình luận…
HARLEY quin is just like me i can talk Just like her hơn một năm qua