thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female, 23 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries & Grey's Anatomy
    Favorite Movie: Twilight!
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: The Twilight Saga♥, The Vampire Diaries♥, & Harry Potter♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Tw1st3dxL0v3 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your edits. :D đã đăng hơn một năm qua
violet-isabel trao các điểm thưởng cho tôi về my images
your edits are soo amazing! đã đăng hơn một năm qua
selenashinee trao các điểm thưởng cho tôi về my images
cul iconsss đã đăng hơn một năm qua