Meg Simmons

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 20 years old
  • Plano, United States of America
  • Favorite TV Show: Switched at Birth
    Favorite Movie: The Help
    Favorite Musician: Adele
    Favorite Book or Author: Stone Child
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

meg687 đã đưa ý kiến về ABC Family
jane bởi thiết kế and switched at birth!!!! kind of obssesed đã đăng hơn một năm qua
meg687 đã đưa ý kiến về Emily DiDonato
GORGEOUS!!!!!!!!!!!!! : P
đã đăng hơn một năm qua
meg687 đã đưa ý kiến về Adele
Who was nominated for SIX Grammy's and WON six Grammy's? Adele DID!!!! đã đăng hơn một năm qua