thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 25 years old
  • Sofia, Bulgaria
  • Favorite TV Show: Gossip Girl
    Favorite Movie: center stage
    Favorite Musician: Paramore,The veronicas,Nickelback,Sum 41
    Favorite Book or Author: I have a lot.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laaureenn trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
heey i just added bạn :)
wanna tham gia my spot?
link đã đăng hơn một năm qua
Rodayna trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
will u tham gia 90210 boys spot
link đã đăng hơn một năm qua
sisi92 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬█╬╬╬╬╬╬█╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬█╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╣
╠╬██████████╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝

Just to make bạn smile... đã đăng hơn một năm qua
xoxLightsICExox đã bình luận…
Aww, cute. I like itt! ;) hơn một năm qua