thêm hình ảnh

Dollhouse Hình ảnh

thêm video

Dollhouse Video

tạo phiếu bầu

Dollhouse Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Topher
Topher
42%
Echo
26%
người hâm mộ lựa chọn: echo's
34%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Dr. Claire Saunders
83%
13%
người hâm mộ lựa chọn: I don't know Echo well enough yet to say
40%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Still bạn have to admit, I am very...British. I don't say hard R's.
20%
18%
thêm dollhouse số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Dollhouse Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm dollhouse các câu trả lời >>  
viết bài

Dollhouse Các Bài Viết

thêm dollhouse các bài viết >>  

Dollhouse đường Dẫn

thêm dollhouse đường dẫn >>  

Dollhouse tường

tsunade02 đã đưa ý kiến …
i tình yêu adelle!! đã đăng hơn một năm qua
jaimy818 đã đưa ý kiến …
It's sad that it was canceled. I tình yêu this show! đã đăng hơn một năm qua
Eirinaki_b_13 đã bình luận…
I know, there were many interesting storylines and it had so much potential. I wish it got at least one thêm season... hơn một năm qua
jaimy818 đã bình luận…
They never really got their chance, cáo, fox cancelled them before they could make a change. If Dollhouse would've been on the CW it would've been so much better! hơn một năm qua
Dollhouse909 đã bình luận…
It would have done much better on the CW, cáo, fox ruines so many shows it airs, such as Firefly which Joss Whedon made also hơn một năm qua
big smile
tonianne20753 đã đưa ý kiến …
cant wait for season 3 on dvd woop woop đã đăng hơn một năm qua
Eirinaki_b_13 đã bình luận…
What? There is a season 3? Dont bạn mean season 2? hơn một năm qua