Stitch

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Lilo and Stitch
    Favorite Movie: Lilo and Stitch
    Favorite Musician: Joe Satriani
    Favorite Book or Author: Journey to the Centre of the Earth
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Stitchguitar đã đưa ý kiến về Lilo & Stitch
Have bạn seen the Swarovski crystal Stitch. I want one but they're about £230. Ouch. đã đăng hơn một năm qua
bpenellum đã bình luận…
I tình yêu it.😀 hơn một năm qua