thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female, 20 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: TWD
    Favorite Movie: She's all that.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Seawhale đã đưa ý kiến về Invader Zim FanCharacters
I know some of bạn know me and I think some of bạn don't. but I am @silvaria_fan23. the owner of this club. please, người hâm mộ me and stuff. I want to be in contact with everyone how I used to before. đã đăng hơn một năm qua
dreamcatcher321 đã bình luận…
:O are bạn back for good? hơn một năm qua
Seawhale đã đưa ý kiến về Invader Zim FanCharacters
Woah, it's been a long time! Anyways, it's me Silvaria_fan23 for those who know me. & for those who don't know, I am the owner of this club but stupid me, I deactivated my Silvaria_fan23 account & it is permantely removed. Boo-hoo. How's it going everybody? đã đăng hơn một năm qua
InvaderJet đã bình luận…
Oh gosh :c That sucks. Well, bạn should add me on Skype! PM me your Skype name if bạn have one! ^^ hơn một năm qua
dexisawesome đã bình luận…
Dear god I was wondering how someone found me. I thought I had finallt dropped off the radar hơn một năm qua