Noah Segura

thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Male, 50 years old
  • West Philadelphia, Born and Raised
  • Favorite TV Show: Fresh Prince
    Favorite Musician: David Bowie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Solo28 đã đưa ý kiến về Invader Zim FanCharacters
yo yo yo haven't touched this place in years and i intend to keep it as such but i was scrolling through my old stuff and decided to sketch a revamped thing out of boredom link i'm never doing anymore fanfiction but xin chào i'm improved cool hope bạn guys have been having really neato lives and so long đã đăng hơn một năm qua
InvaderRena trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i'm still here. đã đăng hơn một năm qua
Solo28 đã đưa ý kiến về Invader Zero
Deadness. WHY!!?? OH WHY!? Everybody's gone, IZ chapters have stopped, Imma gonna cry now. đã đăng hơn một năm qua