tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PraetorianGuard đã đưa ý kiến về Tron
Released on July 9, 1982, Tron turns 36 today! đã đăng cách đây 9 tháng
Released on May 25, 1983, Return Of The Jedi turns 35 today! đã đăng cách đây 11 tháng
Released on May 21, 1980, The Empire Strikes Back turns 38 today! đã đăng cách đây 11 tháng