thêm hình ảnh

Gambit Hình ảnh

thêm video

Gambit Video

tạo phiếu bầu

Gambit Số Phiếu Bầu

hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: grown up
grown up
92%
young
8%
người hâm mộ lựa chọn: gambit
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Yes their perfect for each other!
Yes their perfect for each...
80%
Nah
20%
người hâm mộ lựa chọn: gambit
96%
4%
thêm gambit số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Gambit Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm gambit các câu trả lời >>  

Gambit đường Dẫn

thêm gambit đường dẫn >>  

Gambit tường

heart
x-menobsessed26 đã đưa ý kiến …
A diễn đàn topic concerning a new biểu tượng / banner for this spot is now open in the diễn đàn section. Please check it out if bạn would like to participate. đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
xgirl đã đưa ý kiến …
OMG Xmen Evolution- best hiển thị ever! đã đăng hơn một năm qua
Necron-Peace đã bình luận…
And yet, X-Men: The Animated Series is remembered as the best hiển thị ever and still referenced far thêm than Evo. Since this is a Gambit club, he was actually a main character in that series, he was also part of the team, and was portrayed far thêm accurately from the comics. cách đây một tháng 1