thêm hình ảnh

Legacy of Kain Hình ảnh

thêm video

Legacy of Kain Video

tạo phiếu bầu

Legacy of Kain Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Legacy of Kain: Soul Reaver 2
50%
19%
người hâm mộ lựa chọn: LOK defiance
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Raziel
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Slaugh
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
thêm legacy of kain số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Legacy of Kain Các Câu Trả Lời

Legacy of Kain đường Dẫn

thêm legacy of kain đường dẫn >>  

Legacy of Kain tường

Tamar20 đã đưa ý kiến …
History abhors a paradox.
I had a choice and I chose mercy.
Why, when the rest of Nosgoth is in misery and death, do bạn appear to thrive?
...and the Reaver is the key. đã đăng hơn một năm qua
Tamar20 đã đưa ý kiến …
Who created this club? đã đăng hơn một năm qua
KilingIsGood đã bình luận…
Me. No just kidding :P hơn một năm qua
Master24 đã bình luận…
I believe the user who created this spot is no longer active. hơn một năm qua