Julia Kleser

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 22 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Psych, Gilmore Girls
    Favorite Book or Author: Percy Jackson, Harry Potter, Daughter of Smoke and Bone, any Shadowhunter novel...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3)

thông tin trên tường của tôi

Leos_girl đã đưa ý kiến về Daughter of Smoke and Bone
This club looks so deserted! We are better than that. I literally only know one other person who is in the fandom, and that's because I made her read it! We should band together, write fanfictions and draw fanarts! đã đăng hơn một năm qua
big smile
loonylovegood7 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon!! đã đăng hơn một năm qua
Leos_girl đã bình luận…
Thank you! :) hơn một năm qua
KatelynBrown đã đưa ý kiến …
xin chào there! What's up? I was just thinking about bạn and decided to say hi! đã đăng hơn một năm qua
Leos_girl đã bình luận…
Aww :) Hi! hơn một năm qua