POTTERHEAD

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Female, 19 years old
  • Brazil
  • Favorite Book or Author: Harry Potter ♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Simpo1 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Terrific thông tin các nhân đã đăng cách đây 3 tháng
big smile
jessfan trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I am doing good as well! Thank bạn for replying. Who is your yêu thích actress? đã đăng cách đây 9 tháng
big smile
jessfan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào how are bạn doing?? Your số phiếu bầu on các nữ diễn viên are amazing! đã đăng cách đây 9 tháng