tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (9301-9400 of 17186)
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: pacey witter
37%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Serena and Nate | Gossip Girl.
23%
18%
người hâm mộ lựa chọn: damon/elena and freddie/effy
52%
27%
người hâm mộ lựa chọn: buffy/angel and lucas/peyton
33%
26%
người hâm mộ lựa chọn: liam/annie and serena/nate
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: "But bạn came along, and bạn changed everything."
63%
21%
người hâm mộ lựa chọn: "I'd give it all. I'd give for us. Give anything, but I won't give up."
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: "Forever united here somehow."
41%
37%
người hâm mộ lựa chọn: quinn/puck and serena/nate
40%
37%
người hâm mộ lựa chọn: "You put your arms around me and I'm home."
58%
36%
người hâm mộ lựa chọn: "And bạn took me bởi surprise ... bạn đã đưa ý kiến 'I'll never leave bạn alone'."
52%
34%
người hâm mộ lựa chọn: "Did bạn change your mind? Well, I didn't change mine."
40%
36%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
37%
15%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
13%
người hâm mộ lựa chọn: othobsessed92
21%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
24%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
35%
13%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
16%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
35%
16%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
31%
20%
người hâm mộ lựa chọn: shannon9396
26%
20%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
25%
13%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
23%
18%
người hâm mộ lựa chọn: willow96
21%
20%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
19%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
19%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
24%
15%
người hâm mộ lựa chọn: othobsessed92
32%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
21%
13%
người hâm mộ lựa chọn: othobsessed92
23%
19%
người hâm mộ lựa chọn: shannon9396
27%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
28%
14%
người hâm mộ lựa chọn: jack/kate and liam/annie
36%
31%
người hâm mộ lựa chọn: puck/quinn and freddie/effy
47%
22%
người hâm mộ lựa chọn: spike/buffy and damon/elena
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Harry và Hermione
30%
16%
người hâm mộ lựa chọn: lucas/peyton and quinn/puck
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: damon/elena and serena/dan
42%
40%
người hâm mộ lựa chọn: buffy/angel and freddie/effy
37%
33%
người hâm mộ lựa chọn: jack/kate and puck/quinn
44%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Eric and Sookie
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: damon/elena and lucas/peyton
44%
34%
người hâm mộ lựa chọn: serena/dan and jack/kate
32%
24%
người hâm mộ lựa chọn: liam/annie and buffy/spike
37%
27%
người hâm mộ lựa chọn: quinn/puck and damon/elena
66%
14%
người hâm mộ lựa chọn: effy/freddie and serena/dan
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: jack/kate and lucas/peyton
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: lucas/peyon and serena/dan
39%
28%
người hâm mộ lựa chọn: It has naver changed!
59%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Peter/Elizabeth [White Collar].
44%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Anna
46%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Elena Gilbert
76%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine Pierce
47%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Page Couples (Chair, Ross & Rachel, Naley) - 7 Couples
30%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Delena
64%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena(The Vampire Diaries)
44%
16%
người hâm mộ lựa chọn: brooke&lucas | one cây hill.
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas/Brooke/Nathan [One cây Hill]
33%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton and Lucas (one cây hill)
30%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena (The Vampire Diaries)
42%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Michael & Nikita
70%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Puck & Quinn
64%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Liam & Annie
54%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke & Lucas
47%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Hanna & Caleb
51%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck & Blair
68%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena
55%
24%
người hâm mộ lựa chọn: damon&elena | the vampire diaries.
17%
9%
người hâm mộ lựa chọn: jack&kate | lost.
14%
10%
người hâm mộ lựa chọn: tvd -> delena; steferine; forwood; steroline
45%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Clark & Chloe
60%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Clark & Lois
59%
35%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Dan & Blair
35%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan & Elena
61%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena
71%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan and Haley
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass
43%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Terri Schuester
40%
15%
người hâm mộ lựa chọn: damon & elena's
35%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Ezra
63%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Toby
54%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Jackie and Hyde
68%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Sawyer and Kate
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Sookie and Eric
77%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Sid and Cassie
38%
22%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Hanna and Caleb
55%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Ethan and Theresa
59%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck and Blair
63%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Will and Emma
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Paige and Spinner
26%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Brenda and Dylan
56%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Liam and Annie
57%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Ricky and Amy
80%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Seth and Summer
68%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton
54%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Brooke
47%
35%
hòa!
46%
46%