tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (1401-1500 of 17104)
người hâm mộ lựa chọn: Pairing I didn't think I'd like but do: Klaus and Caroline
17%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Spuffy and Bangel - Buffy the Vampire Slayer
41%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena, 'The Vampire Diaries' (Season 3, Episode 10)
30%
18%
người hâm mộ lựa chọn: co; rick & michonne
32%
20%
người hâm mộ lựa chọn: willow & tara
35%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Damon/Bonnie (Vampire Diaries)
26%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Pairing with lots of sexual chemistry: Klaus and Caroline
22%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline
58%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline
74%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Elena
46%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Elijah
50%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena
51%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan and Caroline
44%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine
48%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Klaus
43%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
67%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Christopher and Elena
40%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Christopher
45%
36%
người hâm mộ lựa chọn: John Ross and Rebecca
80%
10%
người hâm mộ lựa chọn: John Ross
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: John Ross and Elena
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Jock and Ellie
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bobby and Ann
63%
25%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Jock and Amanda
50%
25%
hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: JR and Sue Ellen
60%
30%
người hâm mộ lựa chọn: DJ
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
42%
15%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích pairing with a tragic outcome — emma + neal
18%
16%
người hâm mộ lựa chọn: most believable relationship // chandler and monica
20%
16%
người hâm mộ lựa chọn: It's messy. It means arguing and making up, and laughing and crying and...
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Literally Loving Thy Neighbor
55%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Những người bạn with Benefits
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Always Save the Girl
43%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Cry into Chest
54%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Like an Old Married Couple
50%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Brooding Boy, Gentle Girl
60%
21%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: buffy & spike
62%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Angel & cordelia
48%
40%
người hâm mộ lựa chọn: toby & happy
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: nomi & amanita
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: fitz & simmons
61%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Henry and Elizabeth
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Karen
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Nick
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Nick and Karen
73%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Wade and Zoe
65%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Bree
91%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Bree
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Bree
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Bree
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mike
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Keith and Bree
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bree
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Bree
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Tom
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Tom and Lynette
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Edie
75%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Carlos
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Carlos and Gabrielle
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: John and Gabrielle
46%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Gabrielle
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Susan
83%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Susan
83%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Susan
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Susan
83%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Mike and Susan
77%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Nick and Hannah
67%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Brian and Justin
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Robert and Kitty
79%
14%
hòa!
42%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Jack
67%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Jack and Sara
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Michael and Julia
50%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Julia
50%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Lorelai
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Loreali
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Laura
50%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Jake and Laura
82%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan and Claire
55%
36%
hòa!
45%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Steve and Miranda
57%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Miranda
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Harry and món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie
85%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie
85%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie
50%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Monica
88%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Samantha
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Smith and Samantha
50%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Veronica
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Chris and Veronica
80%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Joe and Victory
82%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Kirby and Nico
55%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Nico
64%
27%