tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (15001-15100 of 17186)
người hâm mộ lựa chọn: Mulder & Scully
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Lois & Clark
70%
30%
hòa!
37%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Lynette & Tom♥
53%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Mulder & Scully♥
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Danny & Lindsay
44%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck & Sarah
73%
15%
người hâm mộ lựa chọn: #1 - Tony & Ziva
69%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Will/Emma (Glee)
32%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton
37%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan and Marissa
22%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Chanderl and Monica
42%
24%
người hâm mộ lựa chọn: House and Cuddy
28%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck and Blair
42%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Booth and Brennan
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Pacey and Joey
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan and Haley
40%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ALEX CARRYING IZZIE WHEN DENNY DIES
29%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Yup, that sounds good to me!
70%
26%
người hâm mộ lựa chọn: ME! ME! ME!
66%
26%
người hâm mộ lựa chọn: I understand & agree =]
73%
25%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Lois & Clark [Smallville]
57%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck and Sarah
Chuck and Sarah
74%
I don&# 39; t watch Chuck
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yup
69%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Derek & Meredith
35%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Pete and Addison
40%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Rory and Jess
44%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy & Angel
43%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Monica & Chandler
64%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Pacey & Joey
77%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Eric & Sookie
57%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Booth & Brennan
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Clark & Lois
72%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Tim & Lyla
52%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Tony & Ziva
84%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Casey & Cappie
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: House & Cuddy
91%
4%
người hâm mộ lựa chọn: Freddy and Effy
38%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Spike and Buffy
30%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Ross and Rachel
38%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Monica và Chandler
40%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ♥Chuck/Blair[Gossip Girl]♥
44%
30%
người hâm mộ lựa chọn: House and Cuddy
34%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Will and Emma
30%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Booth và Bones
37%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan and Haley
64%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Jake and Peyton
45%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Lucas
31%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Luke and Lorelai
35%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton
40%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Charlie and Claire
31%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Alex and Izzie
44%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton Sawyer
30%
28%
người hâm mộ lựa chọn: {cassie and sid}♥ ;skins
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Elena & Damon
20%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Brucas vs. Leyton
77%
15%
người hâm mộ lựa chọn: "You and I.. we have something"
52%
30%
người hâm mộ lựa chọn: First- Monica & Chandler (Friends)
61%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
55%
35%
người hâm mộ lựa chọn: No
49%
40%
người hâm mộ lựa chọn: No
67%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Luke and Lorelai: I'm waiting for him/her to realize he/she likes me back
21%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Chair
55%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Damon/Elena(tvd)
57%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Booth and Brennan - Bones
36%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Pacey & Joey
79%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Dylan & Brenda
56%
29%
người hâm mộ lựa chọn: nathan;haley {one cây hill}
18%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 5. Lucas & Peyton (2422 fans)
20%
18%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Logan & Veronica (Veronica Mars)
15%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Brandon & Kelly [BH 90210]
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Shawn & Juliet [Psych]
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
89%
5%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan and Taylor
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton
47%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Lucas
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Booth và Bones
42%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy and Angel
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck and Blair
39%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Pacey and Joey
45%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan and Haley
58%
16%
người hâm mộ lựa chọn: How To Save a Life bởi The Fray (House and Cuddy)
32%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Dan and Serena
34%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Angela and Hodgins
40%
28%
người hâm mộ lựa chọn: David and Donna
33%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Serena and Nate
43%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Dan and Vanessa
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton and Jake
45%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Veronica and Logan
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Ross and Rachel
55%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Summer and Seth
53%
15%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Luke and Lorelai
36%
31%
người hâm mộ lựa chọn: The Actor
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: Haley
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: On the girl's side.
61%
39%