tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (8501-8600 of 17186)
người hâm mộ lựa chọn: Mất tích - Sayid & Shannon
23%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Is liked bởi most of its show's fans..
58%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton // One cây đồi núi, đồi núi, hill
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Marissa Cooper: The O.C.
23%
15%
hòa!
14%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Tyler and Caroline, The Vampire Diaries
35%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton ~One cây Hill~
26%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Raj
76%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Navid
81%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Dixon
44%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Naomi and Liam
31%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Max
65%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Liam
74%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Ian
73%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Annie
71%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Jen
39%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Adrianna
76%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Silver
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Silver
54%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Robin and Barney | How I Met Your Mother.
35%
18%
người hâm mộ lựa chọn: OTH - Quinn & Clay
28%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena <3 The Vampire Diaries <3
38%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Adam and Diana
40%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 17. Phoebe & Cole (Charmed)
19%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Cheesy.
76%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Tragic.
38%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Not Right For Each Other.
46%
21%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Everlasting.
36%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Playful.
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Romance.
25%
20%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena | The Vampire Diariesღ
46%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1- Delena ♥
64%
15%
người hâm mộ lựa chọn: 1- Jate ♥
45%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Jo & Zane (Eureka)
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 4. Leyton ♥
43%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Lucas and Peyton
39%
25%
người hâm mộ lựa chọn: michael;nikita
27%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Ross and Rachel | Friends.
40%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 90210 - Silver & Dixon
21%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Opinion for people who wath it
65%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Opinion for people who wath it/have seen it
53%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Opinion for people who wath it
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Opinion for people who wath it/have seen it
48%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Opinion for people who wath it
47%
42%
người hâm mộ lựa chọn: High School Couples (Annie & Liam, Veronica & Logan, Blair & Nate)
52%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena
45%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Cheesy.
32%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Their Story
47%
41%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Romance.
28%
11%
người hâm mộ lựa chọn: 90210 - Silver & Dixon
20%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Sawyer and Kate (Lost)
26%
23%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck & Blair; GG
Chuck & amp; Blair; GG
59%
Dan & amp; Serena; GG
22%
người hâm mộ lựa chọn: Karen & Dan (One cây Hill)
40%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Cheesy.
34%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Always Been Each Other.
48%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Always Been Each Other.
36%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Tragic.
54%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Romance.
43%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Cheesy.
45%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Always Been Each Other.
38%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Always Been Each Other.
44%
13%
người hâm mộ lựa chọn: monica/chandler
73%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Sacrifice.
30%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Everlasting.
26%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Everlasting.
53%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Always Been Each Other.
51%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Comfortable.
28%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Not Right For Each Other.
25%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Not Right For Each Other.
35%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Forwood {used to prefer Catt}
55%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Not Right For Each Other.
40%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Everlasting.
37%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Not Right For Each Other.
29%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Rocky.
22%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Romance.
36%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Always Been Each Other.
42%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Always Been Each Other.
30%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Cheesy.
43%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Playful.
45%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Tragic.
82%
5%
người hâm mộ lựa chọn: Mất tích - Juliet & Sawyer
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Charlie and Claire | Lost.
43%
31%
người hâm mộ lựa chọn: monica;chandler
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: seth;summer
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Damon/Elena
49%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Chandler and Monica | Friendsღ
45%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Mất tích - Kate & Sawyer
25%
18%
người hâm mộ lựa chọn: barney and robin
47%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena (The Vampire Diaries)
38%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Dan and Serena (Gossip Girl)
23%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Nate and Serena (Gossip Girl)
35%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Elena and Damon (The Vampire Diaires)
62%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 2. Delena
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 3. Joey and Dawson
49%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton♥
34%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan and Serena
71%
29%