tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (11901-12000 of 17186)
người hâm mộ lựa chọn: #6 Female Character: Caroline I The Vampire Diaries
50%
19%
người hâm mộ lựa chọn: #7 Friendship: Barney & Lily I How I Met Your Mother
33%
21%
người hâm mộ lựa chọn: #8 TV Show: The Vampire Diaries
61%
16%
người hâm mộ lựa chọn: #9 Couple: Caroline & Tyler I The Vampire Diaries
39%
25%
người hâm mộ lựa chọn: #10 Couple: Damon & Elena
58%
19%
người hâm mộ lựa chọn: #11 TV Show: Roswell
38%
28%
người hâm mộ lựa chọn: #12 TV Show: How I Met Your Mother
37%
23%
người hâm mộ lựa chọn: #13 Female Character: Lorelai I Gilmore Girls
30%
23%
người hâm mộ lựa chọn: #14 Couple: Ziva & Tony I NCIS
28%
24%
người hâm mộ lựa chọn: #15 TV Show: Buffy
29%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Damon|Elena
54%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Dan|Blair
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: damon & elena (tvd)
27%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Dawson & Joey
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Cangel
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: Blake Lively & Penn Badgley {Serena & Dan of Gossip Girl}
52%
40%
người hâm mộ lựa chọn: "He/She was totally thinking of [*insert name*] when they were together."
26%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Hameron
19%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena
41%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck & Blair | Gossip Girl
21%
17%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: No! I ship a couple because they're good, not for the characters.
88%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Callie and Arizona [willow96]
38%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
28%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
30%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Yes :D
68%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena (The Vampire Diaries)
39%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: Girl
54%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Yes (add comment)
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
43%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
32%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
37%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
32%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
40%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
31%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Damon/Elena (TVD)
36%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 7/6 * I ljust like them.
28%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 10* I absolutey adore them,they are my OTP.
29%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
42%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
26%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
33%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
35%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
50%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
39%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
36%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
31%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
35%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
57%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 10* I absolutey adore them,they are my OTP.
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
47%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
32%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
33%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
34%
25%
người hâm mộ lựa chọn: OKAY (:
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
63%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 10* I absolutey adore them,they are my OTP.
45%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
50%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
34%
18%
người hâm mộ lựa chọn: The boy
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck & Blair (Gossip Girl)
23%
19%
người hâm mộ lựa chọn: No way!
75%
12%
người hâm mộ lựa chọn: first: booth&brennan; Bones
53%
24%
người hâm mộ lựa chọn: favourite: house&cuddy; house
60%
23%
người hâm mộ lựa chọn: favourite: clark&lois; Thị trấn Thị trấn Smallville
48%
31%
người hâm mộ lựa chọn: right now: dan&blair; gossip girl
57%
24%
người hâm mộ lựa chọn: My OTP <33
35%
32%
người hâm mộ lựa chọn: I hate/don't like them.
45%
18%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
40%
22%
người hâm mộ lựa chọn: I don't know them.
33%
28%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
47%
19%
người hâm mộ lựa chọn: I hate/don't like them.
28%
24%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
37%
31%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
37%
21%
người hâm mộ lựa chọn: I like them, they are ok.
27%
26%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
46%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
37%
22%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
29%
19%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
31%
30%
người hâm mộ lựa chọn: I don't know them.
47%
23%
người hâm mộ lựa chọn: I never thought they would ngày each other but when they started, I loved them.
79%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 9. Damon & Elena [The Vampire Diaries]
33%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Dan&Blair
29%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan & Haley I One cây đồi núi, đồi núi, hill
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Delena
29%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy & Spike
29%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Dan&Blair
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Blair & Dan
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Serena & Dan
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Jal & Chris
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Lucas
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Monica và Chandler
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: *6 Dan and Blair
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: *7 Tyler and Caroline
68%
32%