tạo phiếu bầu

Supernatural Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị supernatural số phiếu bầu (1-100 of 7378)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: John
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Tall Tales
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Awesome
25%
hòa!
Great
50%
Ok
50%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
hòa!
Awesome
50%
Great
50%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
83%
Great
17%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
80%
Ok
20%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
17%
người hâm mộ lựa chọn: Destiel
Destiel
100%
Sabriel
0%
hòa!
Awesome
50%
Great
50%
người hâm mộ lựa chọn: Ok
Ok
50%
Awesome
25%
người hâm mộ lựa chọn: no
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: NO
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
80%
Awesome
20%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
100%
Awesome
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
67%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
67%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Cas
Cas
78%
Cass
22%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!!!
69%
Nah. He doesn’ t matter...
31%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
70%
Great
10%
hòa!
Awesome
38%
Great
38%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
11%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Awesome
38%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
44%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
63%
Ok
38%
hòa!
Awesome
33%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
78%
Ok
22%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
38%
Awesome
25%
hòa!
Awesome
33%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
63%
Ok
25%
người hâm mộ lựa chọn: Ok
Ok
43%
Awesome
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
57%
Ok
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
44%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Ok
Ok
60%
Awesome
30%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
56%
Ok
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
60%
Great
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Sam and Dean
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
44%
Ok
33%
hòa!
Awesome
33%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
60%
Ok
40%
người hâm mộ lựa chọn: I like him
68%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
46%
Great
23%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Ok
30%
người hâm mộ lựa chọn: No
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
67%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Okay..
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Good!
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Hidden Depths.
42%
8%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Cuddle Bug.
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
43%
14%
hòa!
17%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Deadpan Snarker.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Psychopathic Manchild.
50%
14%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ "I Know You're in There Somewhere" Fight.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Even Evil Has Loved Ones.
42%
25%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Ambition is Evil.
20%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: a Character
55%
32%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Action Mom.
42%
17%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Friendly Neighborhood Vampire.
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Took a Level in Badass.
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heroic Sacrifice.
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Too Good for This Sinful Earth.
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Adorkable.
50%
19%
hòa!
24%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Affably Evil.
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Rich Bitch.
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Friendly Enemy.
29%
14%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Kill It with Fire.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Death bởi Origin Story.
46%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Used to Be a Sweet Kid.
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heartbroken Badass.
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Crusading Widower.
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Action Dad.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Treacherous Advisor.
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Manipulative Bitch.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ "Friends" with Benefits.
33%
25%