tạo phiếu bầu

Supernatural Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị supernatural số phiếu bầu (1-100 of 7361)
« trước đó   |  tiếp theo »
hòa!
Awesome
50%
Ok
50%
người hâm mộ lựa chọn: no
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: NO
67%
33%
hòa!
Awesome
50%
Great
50%
hòa!
Awesome
50%
Great
50%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
100%
Awesome
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
67%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Cas
Cas
85%
Cass
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!!!
69%
Nah. He doesn’ t matter...
31%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
11%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
43%
Awesome
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
63%
Great
13%
hòa!
Awesome
43%
Great
43%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
57%
Ok
43%
hòa!
Great
38%
Ok
38%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
75%
Ok
25%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
43%
Ok
29%
hòa!
Awesome
38%
Ok
38%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
57%
Ok
29%
hòa!
Awesome
33%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Ok
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Awesome
25%
người hâm mộ lựa chọn: Ok
Ok
56%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Ok
38%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Ok
22%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Sam and Dean
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Awesome
25%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
38%
Awesome
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
56%
Ok
44%
người hâm mộ lựa chọn: I like him
70%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
42%
Great
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
56%
Ok
33%
người hâm mộ lựa chọn: No
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
67%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Okay..
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Good!
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Hidden Depths.
42%
8%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Cuddle Bug.
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
43%
14%
hòa!
17%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Deadpan Snarker.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Psychopathic Manchild.
50%
14%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ "I Know You're in There Somewhere" Fight.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Even Evil Has Loved Ones.
42%
25%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Ambition is Evil.
20%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: a Character
55%
32%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Action Mom.
42%
17%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Friendly Neighborhood Vampire.
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Took a Level in Badass.
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heroic Sacrifice.
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Too Good for This Sinful Earth.
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Adorkable.
50%
19%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Affably Evil.
31%
19%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Rich Bitch.
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Friendly Enemy.
29%
14%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Kill It with Fire.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Death bởi Origin Story.
46%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Used to Be a Sweet Kid.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heartbroken Badass.
73%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Crusading Widower.
42%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Action Dad.
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Treacherous Advisor.
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Manipulative Bitch.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ "Friends" with Benefits.
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ The Corrupter.
31%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Redemption Equals Death.
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Hidden Depths.
44%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heroic Comedic Sociopath.
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Defiant to the End.
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ It Sucks to be the Chosen One.
50%
33%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Suddenly SHOUTING!
38%
25%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Mick Davies.
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Good!
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Even Evil Has Standards.
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ The Chessmaster.
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Parental Substitute.
50%
29%
hòa!
38%
38%