tạo phiếu bầu

Supernatural Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị supernatural số phiếu bầu (1-100 of 7393)
« trước đó   |  tiếp theo »
hòa!
Awesome
50%
Great
50%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
Awesome
Great
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
Awesome
Great
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
hòa!
Awesome
50%
Ok
50%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
hòa!
Awesome
50%
Okay
50%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
hòa!
Awesome
50%
Great
50%
người hâm mộ lựa chọn: Destiel
Destiel
55%
Wincest
18%
người hâm mộ lựa chọn: LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: John
78%
22%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Awesome
25%
hòa!
Great
50%
Ok
50%
hòa!
Awesome
50%
Ok
50%
hòa!
Awesome
40%
Great
40%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
86%
Great
14%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
67%
Ok
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
25%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
75%
Ok
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
57%
Ok
29%
người hâm mộ lựa chọn: Destiel
Destiel
100%
Sabriel
0%
hòa!
Awesome
40%
Great
40%
người hâm mộ lựa chọn: Ok
Ok
50%
Awesome
25%
người hâm mộ lựa chọn: no
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: NO
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
80%
Awesome
20%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
100%
Awesome
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
56%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
75%
Awesome
25%
người hâm mộ lựa chọn: Cas
Cas
80%
Cass
20%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!!!
73%
Nah. He doesn’ t matter...
27%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
64%
Great
18%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
44%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
60%
Great
20%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
56%
Awesome
33%
hòa!
Awesome
40%
Great
40%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
56%
Ok
33%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
40%
Awesome
30%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
64%
Great
18%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
44%
Awesome
22%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
40%
Awesome
30%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
56%
Great
22%
hòa!
Great
38%
Ok
38%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
50%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Awesome
30%
người hâm mộ lựa chọn: Ok
Ok
55%
Awesome
27%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
60%
Ok
30%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
55%
Great
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Sam and Dean
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
50%
Ok
30%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
40%
Awesome
30%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
55%
Ok
45%
người hâm mộ lựa chọn: I like him
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
43%
Great
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Ok
30%
người hâm mộ lựa chọn: No
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
67%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Okay..
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Good!
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Hidden Depths.
38%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Cuddle Bug.
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
40%
20%
hòa!
17%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Deadpan Snarker.
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Psychopathic Manchild.
47%
13%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ "I Know You're in There Somewhere" Fight.
36%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Even Evil Has Loved Ones.
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Black Sheep.
33%
27%
hòa!
19%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: a Character
55%
32%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Mama Bear.
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Action Mom.
42%
17%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Friendly Neighborhood Vampire.
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Took a Level in Badass.
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heroic Sacrifice.
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Too Good for This Sinful Earth.
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Adorkable.
50%
19%
hòa!
24%
24%