tạo phiếu bầu

Supernatural Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị supernatural số phiếu bầu (101-200 of 7378)
người hâm mộ lựa chọn: ▷ The Corrupter.
31%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Redemption Equals Death.
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Hidden Depths.
44%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heroic Comedic Sociopath.
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Defiant to the End.
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ It Sucks to be the Chosen One.
50%
33%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Suddenly SHOUTING!
38%
25%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Mick Davies.
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Good!
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Even Evil Has Standards.
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ The Chessmaster.
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Parental Substitute.
50%
29%
hòa!
38%
38%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Tragic Hero.
43%
29%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ No Sense of Personal Space.
38%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Literal-Minded.
31%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Innocently Insensitive.
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Hopeless With Tech.
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Fallen Angel.
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Does Not Understand Sarcasm.
45%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ The Comically Serious.
50%
30%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Adorkable.
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ bạn Are Worth Hell.
38%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Tragic Hero.
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ The Smart Guy.
43%
14%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Nerds Are Sexy.
36%
21%
hòa!
21%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Lovable Nerd.
50%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ It Sucks To Be The Chosen One.
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Heterosexual Life Partners.
27%
20%
hòa!
29%
29%
hòa!
29%
29%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Character Development.
29%
14%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Big Little Brother.
36%
14%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Big Brother Worship.
44%
19%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Badass Adorable.
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Adorkable.
44%
19%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Undying Loyalty.
43%
14%
hòa!
21%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ The Snark Knight.
25%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it
55%
36%
hòa!
50%
50%
hòa!
12%
12%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it!
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Jo
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: "I'm the oldest, I'm always right."
56%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it
80%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Garth
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Charlie
45%
21%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu it!
82%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Hayley
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Castiel (no vessel)
83%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: PROVENANCE
19%
15%
người hâm mộ lựa chọn: CHANGING CHANNELS
33%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Nick
84%
12%
người hâm mộ lựa chọn: "Swan Song" (Season 5)
24%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Ellen and Jo
26%
19%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Angel blade
38%
34%
hòa!
42%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Jo Harvelle
Jo Harvelle
42%
Adam Milligan Winchester
26%
người hâm mộ lựa chọn: It was okay
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu it
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu it
73%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Like it
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: No
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: No
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it
44%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Season Premieres
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Castiel
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
94%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Older Episodes
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Gabriel
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Crowley
65%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Sibling Team.
41%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Pop-Cultured Badass.
27%
20%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Manly Tears.
23%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ tình yêu Hungry.
36%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Jerk with a tim, trái tim of Gold.
38%
23%