thêm chủ đề trên diễn đàn

Hành vi phạm tội diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 136 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
boycott!!!!!  allyxx 12 5977 hơn một năm qua
Shemar departing watch gift  crimialmindsfam 0 4112 hơn một năm qua
Would bạn Rather  nikki8green6 14 7213 hơn một năm qua
New Spot Look Ideas  LoveSterlingB 3 5153 hơn một năm qua
chưa được trả lời questions???  herricane53 0 5151 hơn một năm qua
Dr. spencer reed and Agent derek morgan  XxmousexX 1 4557 hơn một năm qua
Declan  DaniMo 1 8954 hơn một năm qua
Win an autographed bức ảnh signed bởi Joe Mantegna, Dennis Faina, Gary Sinise and thêm  1UCAANORG 0 2075 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Challenge [Hiatus]  nikki8green6 464 35241 hơn một năm qua
The kiss, hug & slap game!  magsf99 219 20792 hơn một năm qua
Snog, marry hoặc avoid game  crazygal27 128 6122 hơn một năm qua
cast appearences  levart13 0 1238 hơn một năm qua
Criminal Minds Episode 10in10 biểu tượng Contest [Closed until further notice]  twilighter4evr 222 10428 hơn một năm qua
watch thêm minds  dejhanec 0 1188 hơn một năm qua
^, <, V Game  Blue85 173 9407 hơn một năm qua
Everytime.... (Forum Game)  nikki8green6 14 1004 hơn một năm qua
If bạn could make any Criminal Minds episode..  slytherin713 2 1724 hơn một năm qua
Criminal Minds Time Game!  girly_girl 621 22077 hơn một năm qua
CHARACTER ELIMINATION GAME  mikfan9 7 2317 hơn một năm qua
Corrupted Wish  nikki8green6 2 1136 hơn một năm qua
Criminal Minds Banner Contest [CLOSED]  nikki8green6 191 16090 hơn một năm qua
Caption Contest ~CLOSED  nikki8green6 227 18297 hơn một năm qua
Haley and Aaron Hotcnher  fabjac 0 1220 hơn một năm qua
Rate the CM Characters  crazygal27 13 2306 hơn một năm qua
FAMOUS người hâm mộ  aleamu 0 1349 hơn một năm qua
Not Criminal Mind related (but will help your mind)  GospelRapper 0 1344 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  edajsmyth 657 21585 hơn một năm qua
Character Elimination (Round 3!)  magsf99 2918 80073 hơn một năm qua
Countdown to 2000 những người hâm mộ  suu 178 5448 hơn một năm qua
This hoặc That?  girly_girl 68 4103 hơn một năm qua
why does he stutter?  ILUVHOTCH 4 60601 hơn một năm qua
Unsub ideas  CanzetYote 0 1027 hơn một năm qua
Criminal Minds Relatibles!!!  ARS333 0 1036 hơn một năm qua
Gideon in Season 7 Finale?!  mikfan9 7 2765 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang Five Characters  makintosh 67 5131 hơn một năm qua
When do bạn notice that bạn are obsessed with Criminal Minds?  prentissadmirer 21 1710 hơn một năm qua
hotch hoặc reid  ILUVHOTCH 29 4793 hơn một năm qua
If?  AgentChristine 2 1382 hơn một năm qua
You'd never hear them say...  Zivarox 8 1031 hơn một năm qua
CBS Decision to ngọn lửa, chữa cháy AJ Cook - What Do bạn Think?  Terra5 46 13505 hơn một năm qua
tiếp theo episode, Corazone, reid hallucinations  Excommunicated 2 2450 hơn một năm qua
New Criminal Minds book  topcmfan 1 917 hơn một năm qua
Who is the target audience for Criminal Minds and why?  izdvd 1 5307 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  Rimasters 1 709 hơn một năm qua
Yes hoặc no game  noni12345678901 0 1389 hơn một năm qua
Guess that CM Chacter:Part 2  hottiecoolcat 7 1422 hơn một năm qua
great news!  foxybaby1392 2 1082 hơn một năm qua
Guess that CM character!  girly_girl 249 11096 hơn một năm qua
Emily and JJ những người hâm mộ  ninjaboicm 0 1499 hơn một năm qua
Season finale.  MayaTheGerbil 0 883 hơn một năm qua
Beta Readers?  SoftxDxBall 1 787 hơn một năm qua
Brewster/Prentiss exit speculation  HouseAddict87 4 1561 hơn một năm qua
Prentiss is leaving?!  thesizz_x3 4 6999 hơn một năm qua
is anyone else upset about this?  hannah16 12 1653 hơn một năm qua
News about the "blow up"!!! (CONTAINS SPOILER)  gubie_lover_13 11 17399 hơn một năm qua
Dying to know which episode this is?  Nitelistner 1 879 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Contest! CLOSED  girly_girl 50 2617 hơn một năm qua
Criminal Minds Screencaps  suu 36 12339 hơn một năm qua
100 hundred reasons to watch criminal minds  allyxx 50 3377 hơn một năm qua
CM Picture Hunt!  girly_girl 230 37890 hơn một năm qua
Jessica Brooks  newoli03 0 2422 hơn một năm qua
Criminal MInds Charactor Theme Songs  kakashi_amw 7 1818 hơn một năm qua
Criminal Minds A-Z  Celina79 59 3361 hơn một năm qua
CM episode/Fan Fiction Idea! Opinions Needed!  HouseAddict87 2 839 hơn một năm qua
Rossi  Pixie-Profiler 1 621 hơn một năm qua
Pictured Serial Killers  vanburenboys 1 9909 hơn một năm qua
CM True hoặc False  Zivarox 4 984 hơn một năm qua
Character Role Play Game ?  Evanescencefan 12 2090 hơn một năm qua
Spencer Reid doll  karmala 0 4350 hơn một năm qua
Happy Birthday Matthew Gray Gubler!  suu 2 704 hơn một năm qua
Reeds cane  rainman0 5 14118 hơn một năm qua
"Our Darkest Hour" - Season 5 Finale -Three Guest ngôi sao  cmanonimo 6 1977 hơn một năm qua
VERY IMPORTANT!!! TELL EVERYBODY!!!  spencerfave 7 1142 hơn một năm qua
MGG to direct!  atob211 6 1262 hơn một năm qua
Criminal Minds Game!!!! 20 Q's, free to all :D  Hannah94 99 10965 hơn một năm qua
Marry, Sleep with, Kill - Criminal Minds Game!  KissKill16 8 1400 hơn một năm qua
What do bạn M/G những người hâm mộ out their think about Lynch?  emzypemzy 1 795 hơn một năm qua
Best CM FanFic you've ever read...  SoftxDxBall 1 1816 hơn một năm qua
Similarities between AJs and JJs leaving?  KissKill16 2 701 hơn một năm qua
New Episode - JJ  Pixie-Profiler 0 1025 hơn một năm qua
What episode is this?  ion1626 3 903 hơn một năm qua
Penelope doll  karmala 1 666 hơn một năm qua
Favourite Quotes/Sayings and Why?  edajsmyth 34 9948 hơn một năm qua
guess that episode!!  allyxx 11 1196 hơn một năm qua
shemar moore  evelyn897 1 992 hơn một năm qua
Paget tells us: her last năm  iluvtheshow 2 764 hơn một năm qua
CBS starts to Spin the Bullcrap Machine re Criminal Minds  karmababy 5 739 hơn một năm qua
yêu thích Episodes  OsiaMae 12 2093 hơn một năm qua
Other Ideas to keep AJ and Paget on CM...  SoftxDxBall 4 1402 hơn một năm qua
'Criminal Minds' Trims Cast  KellyButton 2 1077 hơn một năm qua
Why?  neenj61 5 732 hơn một năm qua
Quirky người hâm mộ Moments  atob211 2 1114 hơn một năm qua
oct 3rd epi opening song?  ellietyson 2 1188 hơn một năm qua
Criminal Minds các câu hỏi and Answers!  prentissadmirer 13 6645 hơn một năm qua
Criminal Minds Fan- diễn đàn ( may contain Spoilers!)  Celina79 1720 34056 hơn một năm qua
Twitter Madness!!  Kelsje 3 563 hơn một năm qua
RPG Needs Criminal Mind Characters  RPGmoony 0 1151 hơn một năm qua
Must read!  atob211 5 1136 hơn một năm qua
Spinoff Game  atob211 5 1306 hơn một năm qua
Best word to describe contest! (Round Fifteen!)  girly_girl 126 6772 hơn một năm qua