thêm chủ đề trên diễn đàn

Hành vi phạm tội diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 136 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
boycott!!!!!  allyxx 12 3890 hơn một năm qua
Shemar departing watch gift  crimialmindsfam 0 2330 hơn một năm qua
Would bạn Rather  nikki8green6 14 5370 hơn một năm qua
New Spot Look Ideas  LoveSterlingB 3 3493 hơn một năm qua
chưa được trả lời questions???  herricane53 0 3064 hơn một năm qua
Dr. spencer reed and Agent derek morgan  XxmousexX 1 4313 hơn một năm qua
Declan  DaniMo 1 8283 hơn một năm qua
Win an autographed bức ảnh signed bởi Joe Mantegna, Dennis Faina, Gary Sinise and thêm  1UCAANORG 0 1953 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Challenge [Hiatus]  nikki8green6 464 34323 hơn một năm qua
The kiss, hug & slap game!  magsf99 219 20304 hơn một năm qua
Snog, marry hoặc avoid game  crazygal27 128 5755 hơn một năm qua
cast appearences  levart13 0 1055 hơn một năm qua
Criminal Minds Episode 10in10 biểu tượng Contest [Closed until further notice]  twilighter4evr 222 9330 hơn một năm qua
watch thêm minds  dejhanec 0 1005 hơn một năm qua
^, <, V Game  Blue85 173 8309 hơn một năm qua
Everytime.... (Forum Game)  nikki8green6 14 1004 hơn một năm qua
If bạn could make any Criminal Minds episode..  slytherin713 2 1663 hơn một năm qua
Criminal Minds Time Game!  girly_girl 621 20308 hơn một năm qua
CHARACTER ELIMINATION GAME  mikfan9 7 2134 hơn một năm qua
Corrupted Wish  nikki8green6 2 892 hơn một năm qua
Criminal Minds Banner Contest [CLOSED]  nikki8green6 191 15419 hơn một năm qua
Caption Contest ~CLOSED  nikki8green6 227 17564 hơn một năm qua
Haley and Aaron Hotcnher  fabjac 0 1098 hơn một năm qua
Rate the CM Characters  crazygal27 13 2123 hơn một năm qua
FAMOUS người hâm mộ  aleamu 0 1105 hơn một năm qua
Not Criminal Mind related (but will help your mind)  GospelRapper 0 1161 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  edajsmyth 657 18352 hơn một năm qua
Character Elimination (Round 3!)  magsf99 2918 68239 hơn một năm qua
Countdown to 2000 những người hâm mộ  suu 178 5143 hơn một năm qua
This hoặc That?  girly_girl 68 3859 hơn một năm qua
why does he stutter?  ILUVHOTCH 4 59319 hơn một năm qua
Unsub ideas  CanzetYote 0 844 hơn một năm qua
Criminal Minds Relatibles!!!  ARS333 0 792 hơn một năm qua
Gideon in Season 7 Finale?!  mikfan9 7 2582 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang Five Characters  makintosh 67 4765 hơn một năm qua
When do bạn notice that bạn are obsessed with Criminal Minds?  prentissadmirer 21 1648 hơn một năm qua
hotch hoặc reid  ILUVHOTCH 29 4365 hơn một năm qua
If?  AgentChristine 2 1077 hơn một năm qua
You'd never hear them say...  Zivarox 8 848 hơn một năm qua
CBS Decision to ngọn lửa, chữa cháy AJ Cook - What Do bạn Think?  Terra5 46 13261 hơn một năm qua
tiếp theo episode, Corazone, reid hallucinations  Excommunicated 2 2206 hơn một năm qua
New Criminal Minds book  topcmfan 1 734 hơn một năm qua
Who is the target audience for Criminal Minds and why?  izdvd 1 4879 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  Rimasters 1 525 hơn một năm qua
Yes hoặc no game  noni12345678901 0 962 hơn một năm qua
Guess that CM Chacter:Part 2  hottiecoolcat 7 1056 hơn một năm qua
great news!  foxybaby1392 2 838 hơn một năm qua
Guess that CM character!  girly_girl 249 9876 hơn một năm qua
Emily and JJ những người hâm mộ  ninjaboicm 0 1377 hơn một năm qua
Season finale.  MayaTheGerbil 0 822 hơn một năm qua
Beta Readers?  SoftxDxBall 1 726 hơn một năm qua
Brewster/Prentiss exit speculation  HouseAddict87 4 1317 hơn một năm qua
Prentiss is leaving?!  thesizz_x3 4 6938 hơn một năm qua
is anyone else upset about this?  hannah16 12 1470 hơn một năm qua
News about the "blow up"!!! (CONTAINS SPOILER)  gubie_lover_13 11 17094 hơn một năm qua
Dying to know which episode this is?  Nitelistner 1 757 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Contest! CLOSED  girly_girl 50 2434 hơn một năm qua
Criminal Minds Screencaps  suu 36 11048 hơn một năm qua
100 hundred reasons to watch criminal minds  allyxx 50 3011 hơn một năm qua
CM Picture Hunt!  girly_girl 230 34839 hơn một năm qua
Jessica Brooks  newoli03 0 2056 hơn một năm qua
Criminal MInds Charactor Theme Songs  kakashi_amw 7 1330 hơn một năm qua
Criminal Minds A-Z  Celina79 59 2568 hơn một năm qua
CM episode/Fan Fiction Idea! Opinions Needed!  HouseAddict87 2 595 hơn một năm qua
Rossi  Pixie-Profiler 1 438 hơn một năm qua
Pictured Serial Killers  vanburenboys 1 9299 hơn một năm qua
CM True hoặc False  Zivarox 4 923 hơn một năm qua
Character Role Play Game ?  Evanescencefan 12 2090 hơn một năm qua
Spencer Reid doll  karmala 0 4167 hơn một năm qua
Happy Birthday Matthew Gray Gubler!  suu 2 643 hơn một năm qua
Reeds cane  rainman0 5 13874 hơn một năm qua
"Our Darkest Hour" - Season 5 Finale -Three Guest ngôi sao  cmanonimo 6 1916 hơn một năm qua
VERY IMPORTANT!!! TELL EVERYBODY!!!  spencerfave 7 1142 hơn một năm qua
MGG to direct!  atob211 6 1201 hơn một năm qua
Criminal Minds Game!!!! 20 Q's, free to all :D  Hannah94 99 10843 hơn một năm qua
Marry, Sleep with, Kill - Criminal Minds Game!  KissKill16 8 1278 hơn một năm qua
What do bạn M/G những người hâm mộ out their think about Lynch?  emzypemzy 1 673 hơn một năm qua
Best CM FanFic you've ever read...  SoftxDxBall 1 1572 hơn một năm qua
Similarities between AJs and JJs leaving?  KissKill16 2 640 hơn một năm qua
New Episode - JJ  Pixie-Profiler 0 903 hơn một năm qua
What episode is this?  ion1626 3 842 hơn một năm qua
Penelope doll  karmala 1 544 hơn một năm qua
Favourite Quotes/Sayings and Why?  edajsmyth 34 9826 hơn một năm qua
guess that episode!!  allyxx 11 1013 hơn một năm qua
shemar moore  evelyn897 1 809 hơn một năm qua
Paget tells us: her last năm  iluvtheshow 2 642 hơn một năm qua
CBS starts to Spin the Bullcrap Machine re Criminal Minds  karmababy 5 495 hơn một năm qua
yêu thích Episodes  OsiaMae 12 1727 hơn một năm qua
Other Ideas to keep AJ and Paget on CM...  SoftxDxBall 4 1158 hơn một năm qua
'Criminal Minds' Trims Cast  KellyButton 2 833 hơn một năm qua
Why?  neenj61 5 488 hơn một năm qua
Quirky người hâm mộ Moments  atob211 2 1053 hơn một năm qua
oct 3rd epi opening song?  ellietyson 2 822 hơn một năm qua
Criminal Minds các câu hỏi and Answers!  prentissadmirer 13 6584 hơn một năm qua
Criminal Minds Fan- diễn đàn ( may contain Spoilers!)  Celina79 1720 27221 hơn một năm qua
Twitter Madness!!  Kelsje 3 502 hơn một năm qua
RPG Needs Criminal Mind Characters  RPGmoony 0 907 hơn một năm qua
Must read!  atob211 5 892 hơn một năm qua
Spinoff Game  atob211 5 940 hơn một năm qua
Best word to describe contest! (Round Fifteen!)  girly_girl 126 6040 hơn một năm qua