thêm chủ đề trên diễn đàn

Hành vi phạm tội diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 137 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
New Club Look Suggestions [CLOSED]  jlhfan624 7 122 cách đây một tháng 1
boycott!!!!!  allyxx 12 7205 hơn một năm qua
Shemar departing watch gift  crimialmindsfam 0 4852 hơn một năm qua
Would bạn Rather  nikki8green6 14 8014 hơn một năm qua
New Spot Look Ideas  LoveSterlingB 3 5893 hơn một năm qua
chưa được trả lời questions???  herricane53 0 6196 hơn một năm qua
Dr. spencer reed and Agent derek morgan  XxmousexX 1 5045 hơn một năm qua
Declan  DaniMo 1 9625 hơn một năm qua
Win an autographed bức ảnh signed bởi Joe Mantegna, Dennis Faina, Gary Sinise and thêm  1UCAANORG 0 2197 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Challenge [Hiatus]  nikki8green6 464 36400 hơn một năm qua
The kiss, hug & slap game!  magsf99 219 21341 hơn một năm qua
Snog, marry hoặc avoid game  crazygal27 128 6854 hơn một năm qua
cast appearences  levart13 0 1482 hơn một năm qua
Criminal Minds Episode 10in10 biểu tượng Contest [Closed until further notice]  twilighter4evr 222 11527 hơn một năm qua
watch thêm minds  dejhanec 0 1432 hơn một năm qua
^, <, V Game  Blue85 173 10444 hơn một năm qua
Everytime.... (Forum Game)  nikki8green6 14 1431 hơn một năm qua
If bạn could make any Criminal Minds episode..  slytherin713 2 2334 hơn một năm qua
Criminal Minds Time Game!  girly_girl 621 24151 hơn một năm qua
CHARACTER ELIMINATION GAME  mikfan9 7 2439 hơn một năm qua
Corrupted Wish  nikki8green6 2 1380 hơn một năm qua
Criminal Minds Banner Contest [CLOSED]  nikki8green6 191 17250 hơn một năm qua
Caption Contest ~CLOSED  nikki8green6 227 19639 hơn một năm qua
Haley and Aaron Hotcnher  fabjac 0 1403 hơn một năm qua
Rate the CM Characters  crazygal27 13 2367 hơn một năm qua
FAMOUS người hâm mộ  aleamu 0 1471 hơn một năm qua
Not Criminal Mind related (but will help your mind)  GospelRapper 0 1344 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  edajsmyth 657 24391 hơn một năm qua
Character Elimination (Round 3!)  magsf99 2918 84648 hơn một năm qua
Countdown to 2000 những người hâm mộ  suu 178 5814 hơn một năm qua
This hoặc That?  girly_girl 68 4164 hơn một năm qua
why does he stutter?  ILUVHOTCH 4 61699 hơn một năm qua
Unsub ideas  CanzetYote 0 1088 hơn một năm qua
Criminal Minds Relatibles!!!  ARS333 0 1098 hơn một năm qua
Gideon in Season 7 Finale?!  mikfan9 7 3009 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang Five Characters  makintosh 67 5497 hơn một năm qua
When do bạn notice that bạn are obsessed with Criminal Minds?  prentissadmirer 21 1771 hơn một năm qua
hotch hoặc reid  ILUVHOTCH 29 5159 hơn một năm qua
If?  AgentChristine 2 1565 hơn một năm qua
You'd never hear them say...  Zivarox 8 1275 hơn một năm qua
CBS Decision to ngọn lửa, chữa cháy AJ Cook - What Do bạn Think?  Terra5 46 14299 hơn một năm qua
tiếp theo episode, Corazone, reid hallucinations  Excommunicated 2 2694 hơn một năm qua
New Criminal Minds book  topcmfan 1 1161 hơn một năm qua
Who is the target audience for Criminal Minds and why?  izdvd 1 5856 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  Rimasters 1 1014 hơn một năm qua
Yes hoặc no game  noni12345678901 0 1572 hơn một năm qua
Guess that CM Chacter:Part 2  hottiecoolcat 7 1605 hơn một năm qua
great news!  foxybaby1392 2 1326 hơn một năm qua
Guess that CM character!  girly_girl 249 11889 hơn một năm qua
Emily and JJ những người hâm mộ  ninjaboicm 0 1499 hơn một năm qua
Season finale.  MayaTheGerbil 0 883 hơn một năm qua
Beta Readers?  SoftxDxBall 1 787 hơn một năm qua
Brewster/Prentiss exit speculation  HouseAddict87 4 1561 hơn một năm qua
Prentiss is leaving?!  thesizz_x3 4 7060 hơn một năm qua
is anyone else upset about this?  hannah16 12 1653 hơn một năm qua
News about the "blow up"!!! (CONTAINS SPOILER)  gubie_lover_13 11 17521 hơn một năm qua
Dying to know which episode this is?  Nitelistner 1 940 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Contest! CLOSED  girly_girl 50 2800 hơn một năm qua
Criminal Minds Screencaps  suu 36 13178 hơn một năm qua
100 hundred reasons to watch criminal minds  allyxx 50 3621 hơn một năm qua
CM Picture Hunt!  girly_girl 230 39110 hơn một năm qua
Jessica Brooks  newoli03 0 2483 hơn một năm qua
Criminal MInds Charactor Theme Songs  kakashi_amw 7 1940 hơn một năm qua
Criminal Minds A-Z  Celina79 59 3483 hơn một năm qua
CM episode/Fan Fiction Idea! Opinions Needed!  HouseAddict87 2 961 hơn một năm qua
Rossi  Pixie-Profiler 1 865 hơn một năm qua
Pictured Serial Killers  vanburenboys 1 10275 hơn một năm qua
CM True hoặc False  Zivarox 4 1167 hơn một năm qua
Character Role Play Game ?  Evanescencefan 12 2334 hơn một năm qua
Spencer Reid doll  karmala 0 4594 hơn một năm qua
Happy Birthday Matthew Gray Gubler!  suu 2 887 hơn một năm qua
Reeds cane  rainman0 5 14423 hơn một năm qua
"Our Darkest Hour" - Season 5 Finale -Three Guest ngôi sao  cmanonimo 6 2221 hơn một năm qua
VERY IMPORTANT!!! TELL EVERYBODY!!!  spencerfave 7 1325 hơn một năm qua
MGG to direct!  atob211 6 1323 hơn một năm qua
Criminal Minds Game!!!! 20 Q's, free to all :D  Hannah94 99 11149 hơn một năm qua
Marry, Sleep with, Kill - Criminal Minds Game!  KissKill16 8 1522 hơn một năm qua
What do bạn M/G những người hâm mộ out their think about Lynch?  emzypemzy 1 1039 hơn một năm qua
Best CM FanFic you've ever read...  SoftxDxBall 1 1877 hơn một năm qua
Similarities between AJs and JJs leaving?  KissKill16 2 823 hơn một năm qua
New Episode - JJ  Pixie-Profiler 0 1147 hơn một năm qua
What episode is this?  ion1626 3 1147 hơn một năm qua
Penelope doll  karmala 1 849 hơn một năm qua
Favourite Quotes/Sayings and Why?  edajsmyth 34 10192 hơn một năm qua
guess that episode!!  allyxx 11 1562 hơn một năm qua
shemar moore  evelyn897 1 1175 hơn một năm qua
Paget tells us: her last năm  iluvtheshow 2 947 hơn một năm qua
CBS starts to Spin the Bullcrap Machine re Criminal Minds  karmababy 5 861 hơn một năm qua
yêu thích Episodes  OsiaMae 12 2520 hơn một năm qua
Other Ideas to keep AJ and Paget on CM...  SoftxDxBall 4 1524 hơn một năm qua
'Criminal Minds' Trims Cast  KellyButton 2 1199 hơn một năm qua
Why?  neenj61 5 1220 hơn một năm qua
Quirky người hâm mộ Moments  atob211 2 1358 hơn một năm qua
oct 3rd epi opening song?  ellietyson 2 1371 hơn một năm qua
Criminal Minds các câu hỏi and Answers!  prentissadmirer 13 6828 hơn một năm qua
Criminal Minds Fan- diễn đàn ( may contain Spoilers!)  Celina79 1720 35033 hơn một năm qua
Twitter Madness!!  Kelsje 3 685 hơn một năm qua
RPG Needs Criminal Mind Characters  RPGmoony 0 1334 hơn một năm qua
Must read!  atob211 5 1319 hơn một năm qua
Spinoff Game  atob211 5 1428 hơn một năm qua