thêm chủ đề trên diễn đàn

Hành vi phạm tội diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 138 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Why are some actors listed as starring and some with?  JTangye 0 427 cách đây 9 tháng
New Club Look Suggestions [CLOSED]  jlhfan624 7 795 hơn một năm qua
boycott!!!!!  allyxx 12 8364 hơn một năm qua
Shemar departing watch gift  crimialmindsfam 0 5829 hơn một năm qua
Would bạn Rather  nikki8green6 14 9235 hơn một năm qua
New Spot Look Ideas  LoveSterlingB 3 7296 hơn một năm qua
chưa được trả lời questions???  herricane53 0 7477 hơn một năm qua
Dr. spencer reed and Agent derek morgan  XxmousexX 1 7668 hơn một năm qua
Declan  DaniMo 1 11760 hơn một năm qua
Win an autographed bức ảnh signed bởi Joe Mantegna, Dennis Faina, Gary Sinise and thêm  1UCAANORG 0 3539 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Challenge [Hiatus]  nikki8green6 464 41654 hơn một năm qua
The kiss, hug & slap game!  magsf99 219 26654 hơn một năm qua
Snog, marry hoặc avoid game  crazygal27 128 11010 hơn một năm qua
cast appearences  levart13 0 2580 hơn một năm qua
Criminal Minds Episode 10in10 biểu tượng Contest [Closed until further notice]  twilighter4evr 222 13845 hơn một năm qua
watch thêm minds  dejhanec 0 2962 hơn một năm qua
^, <, V Game  Blue85 173 15450 hơn một năm qua
Everytime.... (Forum Game)  nikki8green6 14 2529 hơn một năm qua
If bạn could make any Criminal Minds episode..  slytherin713 2 3493 hơn một năm qua
Criminal Minds Time Game!  girly_girl 621 33301 hơn một năm qua
CHARACTER ELIMINATION GAME  mikfan9 7 3537 hơn một năm qua
Corrupted Wish  nikki8green6 2 2417 hơn một năm qua
Criminal Minds Banner Contest [CLOSED]  nikki8green6 191 22130 hơn một năm qua
Caption Contest ~CLOSED  nikki8green6 227 25678 hơn một năm qua
Haley and Aaron Hotcnher  fabjac 0 2257 hơn một năm qua
Rate the CM Characters  crazygal27 13 3526 hơn một năm qua
FAMOUS người hâm mộ  aleamu 0 2630 hơn một năm qua
Not Criminal Mind related (but will help your mind)  GospelRapper 0 2564 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  edajsmyth 657 35310 hơn một năm qua
Character Elimination (Round 3!)  magsf99 2918 124603 hơn một năm qua
Countdown to 2000 những người hâm mộ  suu 178 7766 hơn một năm qua
This hoặc That?  girly_girl 68 6482 hơn một năm qua
why does he stutter?  ILUVHOTCH 4 64871 hơn một năm qua
Unsub ideas  CanzetYote 0 1942 hơn một năm qua
Criminal Minds Relatibles!!!  ARS333 0 2074 hơn một năm qua
Gideon in Season 7 Finale?!  mikfan9 7 3741 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang Five Characters  makintosh 67 6839 hơn một năm qua
When do bạn notice that bạn are obsessed with Criminal Minds?  prentissadmirer 21 2625 hơn một năm qua
hotch hoặc reid  ILUVHOTCH 29 6074 hơn một năm qua
If?  AgentChristine 2 2175 hơn một năm qua
You'd never hear them say...  Zivarox 8 2008 hơn một năm qua
CBS Decision to ngọn lửa, chữa cháy AJ Cook - What Do bạn Think?  Terra5 46 15153 hơn một năm qua
tiếp theo episode, Corazone, reid hallucinations  Excommunicated 2 2877 hơn một năm qua
New Criminal Minds book  topcmfan 1 1527 hơn một năm qua
Who is the target audience for Criminal Minds and why?  izdvd 1 7687 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  Rimasters 1 1381 hơn một năm qua
Yes hoặc no game  noni12345678901 0 1939 hơn một năm qua
Guess that CM Chacter:Part 2  hottiecoolcat 7 2154 hơn một năm qua
great news!  foxybaby1392 2 2181 hơn một năm qua
Guess that CM character!  girly_girl 249 16038 hơn một năm qua
Emily and JJ những người hâm mộ  ninjaboicm 0 2415 hơn một năm qua
Season finale.  MayaTheGerbil 0 1554 hơn một năm qua
Beta Readers?  SoftxDxBall 1 1824 hơn một năm qua
Brewster/Prentiss exit speculation  HouseAddict87 4 3086 hơn một năm qua
Prentiss is leaving?!  thesizz_x3 4 8707 hơn một năm qua
is anyone else upset about this?  hannah16 12 3239 hơn một năm qua
News about the "blow up"!!! (CONTAINS SPOILER)  gubie_lover_13 11 19534 hơn một năm qua
Dying to know which episode this is?  Nitelistner 1 2160 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Contest! CLOSED  girly_girl 50 4327 hơn một năm qua
Criminal Minds Screencaps  suu 36 16413 hơn một năm qua
100 hundred reasons to watch criminal minds  allyxx 50 4353 hơn một năm qua
CM Picture Hunt!  girly_girl 230 45637 hơn một năm qua
Jessica Brooks  newoli03 0 4069 hơn một năm qua
Criminal MInds Charactor Theme Songs  kakashi_amw 7 2672 hơn một năm qua
Criminal Minds A-Z  Celina79 59 5191 hơn một năm qua
CM episode/Fan Fiction Idea! Opinions Needed!  HouseAddict87 2 1937 hơn một năm qua
Rossi  Pixie-Profiler 1 2085 hơn một năm qua
Pictured Serial Killers  vanburenboys 1 11861 hơn một năm qua
CM True hoặc False  Zivarox 4 2082 hơn một năm qua
Character Role Play Game ?  Evanescencefan 12 3737 hơn một năm qua
Spencer Reid doll  karmala 0 5509 hơn một năm qua
Happy Birthday Matthew Gray Gubler!  suu 2 2351 hơn một năm qua
Reeds cane  rainman0 5 16253 hơn một năm qua
"Our Darkest Hour" - Season 5 Finale -Three Guest ngôi sao  cmanonimo 6 3685 hơn một năm qua
VERY IMPORTANT!!! TELL EVERYBODY!!!  spencerfave 7 2850 hơn một năm qua
MGG to direct!  atob211 6 3031 hơn một năm qua
Criminal Minds Game!!!! 20 Q's, free to all :D  Hannah94 99 14199 hơn một năm qua
Marry, Sleep with, Kill - Criminal Minds Game!  KissKill16 8 2925 hơn một năm qua
What do bạn M/G những người hâm mộ out their think about Lynch?  emzypemzy 1 2137 hơn một năm qua
Best CM FanFic you've ever read...  SoftxDxBall 1 2731 hơn một năm qua
Similarities between AJs and JJs leaving?  KissKill16 2 1312 hơn một năm qua
New Episode - JJ  Pixie-Profiler 0 1696 hơn một năm qua
What episode is this?  ion1626 3 1574 hơn một năm qua
Penelope doll  karmala 1 1398 hơn một năm qua
Favourite Quotes/Sayings and Why?  edajsmyth 34 10986 hơn một năm qua
guess that episode!!  allyxx 11 2294 hơn một năm qua
shemar moore  evelyn897 1 1785 hơn một năm qua
Paget tells us: her last năm  iluvtheshow 2 2290 hơn một năm qua
CBS starts to Spin the Bullcrap Machine re Criminal Minds  karmababy 5 1715 hơn một năm qua
yêu thích Episodes  OsiaMae 12 3374 hơn một năm qua
Other Ideas to keep AJ and Paget on CM...  SoftxDxBall 4 2805 hơn một năm qua
'Criminal Minds' Trims Cast  KellyButton 2 2176 hơn một năm qua
Why?  neenj61 5 3111 hơn một năm qua
Quirky người hâm mộ Moments  atob211 2 2883 hơn một năm qua
oct 3rd epi opening song?  ellietyson 2 3141 hơn một năm qua
Criminal Minds các câu hỏi and Answers!  prentissadmirer 13 8780 hơn một năm qua
Criminal Minds Fan- diễn đàn ( may contain Spoilers!)  Celina79 1720 51808 hơn một năm qua
Twitter Madness!!  Kelsje 3 1356 hơn một năm qua
RPG Needs Criminal Mind Characters  RPGmoony 0 2433 hơn một năm qua
Must read!  atob211 5 2479 hơn một năm qua