thêm chủ đề trên diễn đàn

Hành vi phạm tội diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 138 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Why are some actors listed as starring and some with?  JTangye 0 366 cách đây 5 tháng
New Club Look Suggestions [CLOSED]  jlhfan624 7 488 cách đây 11 tháng
boycott!!!!!  allyxx 12 8059 hơn một năm qua
Shemar departing watch gift  crimialmindsfam 0 5645 hơn một năm qua
Would bạn Rather  nikki8green6 14 8990 hơn một năm qua
New Spot Look Ideas  LoveSterlingB 3 6869 hơn một năm qua
chưa được trả lời questions???  herricane53 0 7050 hơn một năm qua
Dr. spencer reed and Agent derek morgan  XxmousexX 1 6997 hơn một năm qua
Declan  DaniMo 1 10967 hơn một năm qua
Win an autographed bức ảnh signed bởi Joe Mantegna, Dennis Faina, Gary Sinise and thêm  1UCAANORG 0 3112 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Challenge [Hiatus]  nikki8green6 464 39389 hơn một năm qua
The kiss, hug & slap game!  magsf99 219 25855 hơn một năm qua
Snog, marry hoặc avoid game  crazygal27 128 9294 hơn một năm qua
cast appearences  levart13 0 2214 hơn một năm qua
Criminal Minds Episode 10in10 biểu tượng Contest [Closed until further notice]  twilighter4evr 222 13052 hơn một năm qua
watch thêm minds  dejhanec 0 2469 hơn một năm qua
^, <, V Game  Blue85 173 14287 hơn một năm qua
Everytime.... (Forum Game)  nikki8green6 14 2468 hơn một năm qua
If bạn could make any Criminal Minds episode..  slytherin713 2 3371 hơn một năm qua
Criminal Minds Time Game!  girly_girl 621 26591 hơn một năm qua
CHARACTER ELIMINATION GAME  mikfan9 7 2927 hơn một năm qua
Corrupted Wish  nikki8green6 2 2051 hơn một năm qua
Criminal Minds Banner Contest [CLOSED]  nikki8green6 191 19385 hơn một năm qua
Caption Contest ~CLOSED  nikki8green6 227 23177 hơn một năm qua
Haley and Aaron Hotcnher  fabjac 0 2257 hơn một năm qua
Rate the CM Characters  crazygal27 13 3282 hơn một năm qua
FAMOUS người hâm mộ  aleamu 0 2569 hơn một năm qua
Not Criminal Mind related (but will help your mind)  GospelRapper 0 2503 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  edajsmyth 657 33724 hơn một năm qua
Character Elimination (Round 3!)  magsf99 2918 112403 hơn một năm qua
Countdown to 2000 những người hâm mộ  suu 178 7644 hơn một năm qua
This hoặc That?  girly_girl 68 6238 hơn một năm qua
why does he stutter?  ILUVHOTCH 4 63956 hơn một năm qua
Unsub ideas  CanzetYote 0 1881 hơn một năm qua
Criminal Minds Relatibles!!!  ARS333 0 1830 hơn một năm qua
Gideon in Season 7 Finale?!  mikfan9 7 3680 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang Five Characters  makintosh 67 6839 hơn một năm qua
When do bạn notice that bạn are obsessed with Criminal Minds?  prentissadmirer 21 2442 hơn một năm qua
hotch hoặc reid  ILUVHOTCH 29 6013 hơn một năm qua
If?  AgentChristine 2 2175 hơn một năm qua
You'd never hear them say...  Zivarox 8 1885 hơn một năm qua
CBS Decision to ngọn lửa, chữa cháy AJ Cook - What Do bạn Think?  Terra5 46 15031 hơn một năm qua
tiếp theo episode, Corazone, reid hallucinations  Excommunicated 2 2816 hơn một năm qua
New Criminal Minds book  topcmfan 1 1466 hơn một năm qua
Who is the target audience for Criminal Minds and why?  izdvd 1 7076 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  Rimasters 1 1380 hơn một năm qua
Yes hoặc no game  noni12345678901 0 1938 hơn một năm qua
Guess that CM Chacter:Part 2  hottiecoolcat 7 2032 hơn một năm qua
great news!  foxybaby1392 2 2180 hơn một năm qua
Guess that CM character!  girly_girl 249 15976 hơn một năm qua
Emily and JJ những người hâm mộ  ninjaboicm 0 2353 hơn một năm qua
Season finale.  MayaTheGerbil 0 1493 hơn một năm qua
Beta Readers?  SoftxDxBall 1 1580 hơn một năm qua
Brewster/Prentiss exit speculation  HouseAddict87 4 3025 hơn một năm qua
Prentiss is leaving?!  thesizz_x3 4 8707 hơn một năm qua
is anyone else upset about this?  hannah16 12 3239 hơn một năm qua
News about the "blow up"!!! (CONTAINS SPOILER)  gubie_lover_13 11 19412 hơn một năm qua
Dying to know which episode this is?  Nitelistner 1 2160 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Contest! CLOSED  girly_girl 50 4142 hơn một năm qua
Criminal Minds Screencaps  suu 36 15801 hơn một năm qua
100 hundred reasons to watch criminal minds  allyxx 50 4170 hơn một năm qua
CM Picture Hunt!  girly_girl 230 44844 hơn một năm qua
Jessica Brooks  newoli03 0 3886 hơn một năm qua
Criminal MInds Charactor Theme Songs  kakashi_amw 7 2550 hơn một năm qua
Criminal Minds A-Z  Celina79 59 4520 hơn một năm qua
CM episode/Fan Fiction Idea! Opinions Needed!  HouseAddict87 2 1693 hơn một năm qua
Rossi  Pixie-Profiler 1 1841 hơn một năm qua
Pictured Serial Killers  vanburenboys 1 11495 hơn một năm qua
CM True hoặc False  Zivarox 4 2082 hơn một năm qua
Character Role Play Game ?  Evanescencefan 12 3615 hơn một năm qua
Spencer Reid doll  karmala 0 5265 hơn một năm qua
Happy Birthday Matthew Gray Gubler!  suu 2 1924 hơn một năm qua
Reeds cane  rainman0 5 15887 hơn một năm qua
"Our Darkest Hour" - Season 5 Finale -Three Guest ngôi sao  cmanonimo 6 3380 hơn một năm qua
VERY IMPORTANT!!! TELL EVERYBODY!!!  spencerfave 7 2545 hơn một năm qua
MGG to direct!  atob211 6 2787 hơn một năm qua
Criminal Minds Game!!!! 20 Q's, free to all :D  Hannah94 99 13833 hơn một năm qua
Marry, Sleep with, Kill - Criminal Minds Game!  KissKill16 8 2864 hơn một năm qua
What do bạn M/G những người hâm mộ out their think about Lynch?  emzypemzy 1 2015 hơn một năm qua
Best CM FanFic you've ever read...  SoftxDxBall 1 2731 hơn một năm qua
Similarities between AJs and JJs leaving?  KissKill16 2 1311 hơn một năm qua
New Episode - JJ  Pixie-Profiler 0 1574 hơn một năm qua
What episode is this?  ion1626 3 1574 hơn một năm qua
Penelope doll  karmala 1 1276 hơn một năm qua
Favourite Quotes/Sayings and Why?  edajsmyth 34 10741 hơn một năm qua
guess that episode!!  allyxx 11 1989 hơn một năm qua
shemar moore  evelyn897 1 1541 hơn một năm qua
Paget tells us: her last năm  iluvtheshow 2 1862 hơn một năm qua
CBS starts to Spin the Bullcrap Machine re Criminal Minds  karmababy 5 1166 hơn một năm qua
yêu thích Episodes  OsiaMae 12 2947 hơn một năm qua
Other Ideas to keep AJ and Paget on CM...  SoftxDxBall 4 2073 hơn một năm qua
'Criminal Minds' Trims Cast  KellyButton 2 1870 hơn một năm qua
Why?  neenj61 5 2562 hơn một năm qua
Quirky người hâm mộ Moments  atob211 2 2395 hơn một năm qua
oct 3rd epi opening song?  ellietyson 2 2530 hơn một năm qua
Criminal Minds các câu hỏi and Answers!  prentissadmirer 13 8292 hơn một năm qua
Criminal Minds Fan- diễn đàn ( may contain Spoilers!)  Celina79 1720 50893 hơn một năm qua
Twitter Madness!!  Kelsje 3 1295 hơn một năm qua
RPG Needs Criminal Mind Characters  RPGmoony 0 2371 hơn một năm qua
Must read!  atob211 5 2356 hơn một năm qua