thêm chủ đề trên diễn đàn

Hành vi phạm tội diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-100 trên tổng số chủ đề 139 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Criminal Minds Roleplay  userrnname 0 0 cách đây một tháng 1
Why are some actors listed as starring and some with?  JTangye 0 491 hơn một năm qua
New Club Look Suggestions [CLOSED]  jlhfan624 7 1041 hơn một năm qua
boycott!!!!!  allyxx 12 8489 hơn một năm qua
Shemar departing watch gift  crimialmindsfam 0 6013 hơn một năm qua
Would bạn Rather  nikki8green6 14 9725 hơn một năm qua
New Spot Look Ideas  LoveSterlingB 3 7418 hơn một năm qua
chưa được trả lời questions???  herricane53 0 7601 hơn một năm qua
Dr. spencer reed and Agent derek morgan  XxmousexX 1 7973 hơn một năm qua
Declan  DaniMo 1 11943 hơn một năm qua
Win an autographed bức ảnh signed bởi Joe Mantegna, Dennis Faina, Gary Sinise and thêm  1UCAANORG 0 3539 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Challenge [Hiatus]  nikki8green6 464 44015 hơn một năm qua
The kiss, hug & slap game!  magsf99 219 30270 hơn một năm qua
Snog, marry hoặc avoid game  crazygal27 128 11881 hơn một năm qua
cast appearences  levart13 0 2641 hơn một năm qua
Criminal Minds Episode 10in10 biểu tượng Contest [Closed until further notice]  twilighter4evr 222 16104 hơn một năm qua
watch thêm minds  dejhanec 0 3821 hơn một năm qua
^, <, V Game  Blue85 173 17713 hơn một năm qua
Everytime.... (Forum Game)  nikki8green6 14 3322 hơn một năm qua
If bạn could make any Criminal Minds episode..  slytherin713 2 4408 hơn một năm qua
Criminal Minds Time Game!  girly_girl 621 39222 hơn một năm qua
CHARACTER ELIMINATION GAME  mikfan9 7 4575 hơn một năm qua
Corrupted Wish  nikki8green6 2 3883 hơn một năm qua
Criminal Minds Banner Contest [CLOSED]  nikki8green6 191 26710 hơn một năm qua
Caption Contest ~CLOSED  nikki8green6 227 26536 hơn một năm qua
Haley and Aaron Hotcnher  fabjac 0 2440 hơn một năm qua
Rate the CM Characters  crazygal27 13 3771 hơn một năm qua
FAMOUS người hâm mộ  aleamu 0 2691 hơn một năm qua
Not Criminal Mind related (but will help your mind)  GospelRapper 0 2626 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  edajsmyth 657 38853 hơn một năm qua
Character Elimination (Round 3!)  magsf99 2918 145771 hơn một năm qua
Countdown to 2000 những người hâm mộ  suu 178 9846 hơn một năm qua
This hoặc That?  girly_girl 68 8011 hơn một năm qua
why does he stutter?  ILUVHOTCH 4 66274 hơn một năm qua
Unsub ideas  CanzetYote 0 2369 hơn một năm qua
Criminal Minds Relatibles!!!  ARS333 0 2380 hơn một năm qua
Gideon in Season 7 Finale?!  mikfan9 7 3802 hơn một năm qua
hàng đầu, đầu trang Five Characters  makintosh 67 7327 hơn một năm qua
When do bạn notice that bạn are obsessed with Criminal Minds?  prentissadmirer 21 2749 hơn một năm qua
hotch hoặc reid  ILUVHOTCH 29 6501 hơn một năm qua
If?  AgentChristine 2 2297 hơn một năm qua
You'd never hear them say...  Zivarox 8 2071 hơn một năm qua
CBS Decision to ngọn lửa, chữa cháy AJ Cook - What Do bạn Think?  Terra5 46 15281 hơn một năm qua
tiếp theo episode, Corazone, reid hallucinations  Excommunicated 2 3185 hơn một năm qua
New Criminal Minds book  topcmfan 1 1588 hơn một năm qua
Who is the target audience for Criminal Minds and why?  izdvd 1 7870 hơn một năm qua
Criminal Minds Hangman  Rimasters 1 1565 hơn một năm qua
Yes hoặc no game  noni12345678901 0 2062 hơn một năm qua
Guess that CM Chacter:Part 2  hottiecoolcat 7 2339 hơn một năm qua
great news!  foxybaby1392 2 2243 hơn một năm qua
Guess that CM character!  girly_girl 249 16404 hơn một năm qua
Emily and JJ những người hâm mộ  ninjaboicm 0 2537 hơn một năm qua
Season finale.  MayaTheGerbil 0 1677 hơn một năm qua
Beta Readers?  SoftxDxBall 1 2251 hơn một năm qua
Brewster/Prentiss exit speculation  HouseAddict87 4 3392 hơn một năm qua
Prentiss is leaving?!  thesizz_x3 4 9257 hơn một năm qua
is anyone else upset about this?  hannah16 12 3605 hơn một năm qua
News about the "blow up"!!! (CONTAINS SPOILER)  gubie_lover_13 11 19840 hơn một năm qua
Dying to know which episode this is?  Nitelistner 1 2282 hơn một năm qua
Criminal Minds biểu tượng Contest! CLOSED  girly_girl 50 4394 hơn một năm qua
Criminal Minds Screencaps  suu 36 16539 hơn một năm qua
100 hundred reasons to watch criminal minds  allyxx 50 4536 hơn một năm qua
CM Picture Hunt!  girly_girl 230 47845 hơn một năm qua
Jessica Brooks  newoli03 0 4619 hơn một năm qua
Criminal MInds Charactor Theme Songs  kakashi_amw 7 3343 hơn một năm qua
Criminal Minds A-Z  Celina79 59 5863 hơn một năm qua
CM episode/Fan Fiction Idea! Opinions Needed!  HouseAddict87 2 2243 hơn một năm qua
Rossi  Pixie-Profiler 1 2331 hơn một năm qua
Pictured Serial Killers  vanburenboys 1 12228 hơn một năm qua
CM True hoặc False  Zivarox 4 2449 hơn một năm qua
Character Role Play Game ?  Evanescencefan 12 3982 hơn một năm qua
Spencer Reid doll  karmala 0 6059 hơn một năm qua
Happy Birthday Matthew Gray Gubler!  suu 2 2779 hơn một năm qua
Reeds cane  rainman0 5 16803 hơn một năm qua
"Our Darkest Hour" - Season 5 Finale -Three Guest ngôi sao  cmanonimo 6 4113 hơn một năm qua
VERY IMPORTANT!!! TELL EVERYBODY!!!  spencerfave 7 3401 hơn một năm qua
MGG to direct!  atob211 6 3581 hơn một năm qua
Criminal Minds Game!!!! 20 Q's, free to all :D  Hannah94 99 15361 hơn một năm qua
Marry, Sleep with, Kill - Criminal Minds Game!  KissKill16 8 3535 hơn một năm qua
What do bạn M/G những người hâm mộ out their think about Lynch?  emzypemzy 1 2564 hơn một năm qua
Best CM FanFic you've ever read...  SoftxDxBall 1 3036 hơn một năm qua
Similarities between AJs and JJs leaving?  KissKill16 2 1621 hơn một năm qua
New Episode - JJ  Pixie-Profiler 0 2064 hơn một năm qua
What episode is this?  ion1626 3 1637 hơn một năm qua
Penelope doll  karmala 1 1645 hơn một năm qua
Favourite Quotes/Sayings and Why?  edajsmyth 34 11112 hơn một năm qua
guess that episode!!  allyxx 11 2417 hơn một năm qua
shemar moore  evelyn897 1 1847 hơn một năm qua
Paget tells us: her last năm  iluvtheshow 2 2413 hơn một năm qua
CBS starts to Spin the Bullcrap Machine re Criminal Minds  karmababy 5 1778 hơn một năm qua
yêu thích Episodes  OsiaMae 12 3436 hơn một năm qua
Other Ideas to keep AJ and Paget on CM...  SoftxDxBall 4 2809 hơn một năm qua
'Criminal Minds' Trims Cast  KellyButton 2 2360 hơn một năm qua
Why?  neenj61 5 3296 hơn một năm qua
Quirky người hâm mộ Moments  atob211 2 3007 hơn một năm qua
oct 3rd epi opening song?  ellietyson 2 3568 hơn một năm qua
Criminal Minds các câu hỏi and Answers!  prentissadmirer 13 9270 hơn một năm qua
Criminal Minds Fan- diễn đàn ( may contain Spoilers!)  Celina79 1720 55838 hơn một năm qua
Twitter Madness!!  Kelsje 3 1359 hơn một năm qua
RPG Needs Criminal Mind Characters  RPGmoony 0 2560 hơn một năm qua