thành viên fanpop từ năm December 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11)

thông tin trên tường của tôi

heart
Miraaa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi babe! ok im like 99.5% almost done with my third semester! how are bạn doing lately? tell me everythingg miss bạn rach đã đăng cách đây 2 ngày
Miraaa đã bình luận…
also talk to bạn on whatsapp cách đây 2 ngày
heart
Miraaa trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i will! i have so much to talk about with you!! miss bạn ♥ đã đăng cách đây 2 tháng
heart
Miraaa trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
tình yêu bạn and miss bạn so much! đã đăng cách đây 2 tháng