thành viên fanpop từ năm December 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 9 clubs Die-Hard (9)

thông tin trên tường của tôi

heart
fairfarren trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
weep not for roads untraveled. weep not for sights unseen. let your tình yêu never end and if bạn need a friend, there's a ghế, chỗ ngồi here alongside me ♡ đã đăng cách đây 18 giờ
big smile
fairfarren trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
WOOOHOOO our spot hasn't changed in ages lmao đã đăng cách đây 18 giờ
heart
fairfarren trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i ADORE that biểu tượng bạn made it's one of my các sở thích ever x đã đăng cách đây 18 giờ