thành viên fanpop từ năm December 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 9 clubs Die-Hard (9)

thông tin trên tường của tôi

heart
Miraaa trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào i just noticed that bạn made the gifs of monsta x, for me?? idk what to say really. thank bạn for spending your time on listening/watching and made the gifs for me. im really touched because no one ever made gifs for me and yes im overdramatic but bạn have no idea how much they means to me hahaha i wish i could make gifs for bạn though but sadly i only know how to make các biểu tượng since i gave up on creating gifs

again, thank bạn rach you're amazing đã đăng cách đây 4 ngày
heart
fairfarren trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
no one compares
bạn stand alone
to every record i own
âm nhạc to my heart
that's what bạn are
a song that goes on and ooooonnnnnnn ♥
đã đăng cách đây 18 ngày
sunny
fairfarren trao các điểm thưởng cho tôi về my links
i, i tình yêu bạn like a tình yêu song babyyyy
and i keep hittin' repeat-peat-peat-peat ♥

(this song is playing and i can't help myself)
đã đăng cách đây 18 ngày