Argun ASUTAY

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Male, 39 years old
  • NewYork, United States of America
  • Favorite Movie: van Helsing,Blade,Matrix,Kiss Of The Dragon,Batman
    Favorite Musician: Celine DION,Evanescence,Nightwish,Linkin Park,Enigma
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
xXXBridesXXx đã đưa ý kiến …
Thank bạn đã đăng hơn một năm qua
sunny
lovebaltor trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu the icon! 8D
Aleera :3 đã đăng hơn một năm qua
United86 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu the gif! đã đăng hơn một năm qua