thành viên fanpop từ năm October 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

joe-edwardfan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
happy valentines day!
so this is my 4th story THE NEW BEGINING
plz read and comment!
link đã đăng hơn một năm qua
IsabellaMCullen trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào hon
Can bạn check out my new fanfic?
link
link
link

It's about Paramore. đã đăng hơn một năm qua
AliceRoxx trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for your lovely comments! :D x đã đăng hơn một năm qua