mya anderson

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female, 32 years old
  • richmond , virginia
  • Favorite TV Show: law and order svu unit ,snapped
    Favorite Movie: the wiz,michael jackson number ones,moonwalker
    Favorite Musician: michael jackson ,janet jackson
    Favorite Book or Author: my friend michael,moonwalk ,the magic the madness the whole story,the michael jackson tapes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mjfanforever22 đã đưa ý kiến về Mari
xin chào guys I don't come on here much cause I'm on Instagram and twitter bạn guys can follow me I there if bạn like 😊 đã đăng hơn một năm qua
mjfanforever22 đã đưa ý kiến về Mari
I've got some good news I've talked to Jackie michaels brother đã đăng hơn một năm qua
mjjfanava đã bình luận…
Really??!!! Wow!! hơn một năm qua
mjfanforever22 đã bình luận…
Yep I've talkin to him on twitter hơn một năm qua
mjfanforever22 đã bình luận…
On twitter hơn một năm qua
asya10wooten đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua