kate

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 28 years old
  • Łódź, Poland
  • Favorite Book or Author: Twilight/New Moon/Eclipse/Breaking Dawn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

myspace1529 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh :) đã đăng hơn một năm qua