Elizabeth K

thành viên fanpop từ năm June 2006

  • Female, 38 years old
  • Los Angeles
  • Favorite TV Show: Mất tích
    Favorite Movie: Motorcycle Diaries, Closer, Annie Hall
    Favorite Musician: Jazz musicians - Armstrong,Davis, Edison, Ellington, Fitzgerald, Getz, Holiday, Rollins, Whiteman, Gilbralto
    Favorite Book or Author: The Lords of Discipline, Crime and Punishment
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

izzie900 đã đưa ý kiến …
.........................♥►
.....................)*** ) .......♥►
.............♥►......)*****) ....)***)
..........)****).....)******). ..)****)
..I\.....)******)..)********). )******)
...\@\___||______||______||___ //♥___/
.....\**O*************Send***********/
......\***Love**★****over the sea***★ /
¸.•*´¨`*❤.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*❤¨`*•.¸ •.¸ đã đăng hơn một năm qua
funpopgirl181 đã bình luận…
i like her hơn một năm qua
HeIsMyDreamGuy đã đưa ý kiến …
bạn go girl. I tình yêu hello kitty!!! Do you...????? (;/ đã đăng hơn một năm qua
Warmaster903 đã bình luận…
I am 14 and but I act like I am 20 hello kitty is stupid hơn một năm qua
rocchick đã đưa ý kiến …
Hiiiiiiiii đã đăng hơn một năm qua