chiara yulia ambunsuri

thành viên fanpop từ năm October 2014

  • Female, 45 years old
  • jakarta, Indonesia
  • Favorite Musician: britney spears and many thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

chiara1977 đã đưa ý kiến về Squall
MY LIL BRO SQUALL LEONHART AFTER IN ELECTRICAL SHOCKS TORTURE 25 VOLTAGE WITH LIGHTNING STRIKE MY LIL BRO SQUALL LEONHART CAN OBSERVE THE FASTING PERIOD? đã đăng hơn một năm qua
angry
chiara1977 đã đưa ý kiến về Egypt
BROTHERFAKERS SQUALL LEONHART BASTARDS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALEXANDRIA EGYPT đã đăng hơn một năm qua
angry
chiara1977 đã đưa ý kiến về Egypt
BROTHERFAKERS SQUALL LEONHART BASTARDS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALEXANDRIA EGYPT đã đăng hơn một năm qua