Diana Smith

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Female, 27 years old
  • columbus, United States of America
  • Favorite TV Show: Paranormal Witness,The Big Bang Theory,Pokemon,Ghost Hunters,bakugan
    Favorite Movie: Scary Movie,Ted,Freddy Vs. Jason,pokemon movies,Twilight
    Favorite Musician: Linken Park,Lady Gaga,Katy Perry,Skillet,Evanscence
    Favorite Book or Author: Tunnels of Blood,Sons of Destiny,Wicked Lies,Twilight series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

meh
WTF at the hàng đầu, đầu trang someone spelled destiny wrong???How could bạn seriously spell that wrong!?!? đã đăng hơn một năm qua
mischievous
brodie1800 đã đưa ý kiến về mylene farrow
God i feel soo bad for Mylene....she has to deal with a bunch of idiot/hot guys!!(no offense Shadow,Lync,Hydron,and last but not least Volt)! đã đăng hơn một năm qua
brodie1800 đã đưa ý kiến về prince hydron
Hydron is alright but I still hate him for sending Lync away..... đã đăng hơn một năm qua