Private and Personal

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 25 years old
  • For me too know ONLY, Other
  • Favorite TV Show: Pokemon Advanced Series
    Favorite Movie: Pokemon Jirachi Wish Maker
    Favorite Musician: All Pokemon Singers and Composers
    Favorite Book or Author: Pokemon Adventures manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
TeamMagma200205 đã đưa ý kiến …
I tình yêu âm nhạc from the Sonic the Hedgehog games especially Solaris Phase 2!And His World instrumental :D đã đăng hơn một năm qua
TeamMagma200205 đã đưa ý kiến …
Nothing is working so I am going to play Pokemon Mystery Dungeon Blue Rescue Team,Red Rescue Team and the three explorers games.

So laters! đã đăng hơn một năm qua
surprise
TeamMagma200205 đã đưa ý kiến về Team Aqua
What the heck only 6 fans?!

I thought Aqua would be thêm được ưa chuộng đã đăng hơn một năm qua
TeamGalacticFan đã bình luận…
Good point I would expect Aqua to be thêm được ưa chuộng than just a half a dosen of us hơn một năm qua
TeamMagma200205 đã bình luận…
Thank bạn for agreeing with me l hơn một năm qua