Hello, I am Baymax!

thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Female, 22 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Guardians of the Galaxy: Were Back! (But I would really tình yêu it if there was a Big Hero 6 show!!!!!!!!!!!!!! I hope they make one!!!!!!!!!!!!!!!!)
    Favorite Movie: Big Hero 6 (DUH, PEOPLE!!!!!!!!!!!! ANYONE WHO HAS SPENT 2 giây AROUND ME KNOWS THAT!!!!!!!!!)
    Favorite Musician: Fallout Boy
    Favorite Book or Author: The Big Hero 6 manga Volumes 1 and 3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
baymaxisawesome đã đưa ý kiến về Baymax
HOLY CRAP!!!!!!!!!!!!!!!!! 😆 😄 😂 😹 😻 😍 🙆 🙌
BIG HERO 6 IS GETTING A T.V. SHOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😆😄 đã đăng hơn một năm qua
laugh
baymaxisawesome đã đưa ý kiến về The Iron Giant
I finally came up with a shipping name for me and my bae!!!!!! It's......
HOGELLA!!!!!!!!!! Uh... Hogarth X Ella. đã đăng hơn một năm qua
baymaxisawesome đã đưa ý kiến về The Iron Giant
I LUV DIS MOVIE!!!!!!!!!!!!! It's one of my yêu thích movies, like EVER!!!!!!!!!!!!!!!!!
I wanna hug Giant so bad 😁 đã đăng hơn một năm qua