Elizabeth Jackson

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 25 years old
  • México, Mexico
  • Favorite TV Show: vịt đực, drake & Josh,The jackson 5
    Favorite Movie: super hero,moonwalker,this is it
    Favorite Musician: MJJ,paramore,Drake chuông, bell etc.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

luv13212 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
luv ur pics of mj đã đăng hơn một năm qua
mjjlovely trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for posting that hot drawing of MJ!!:) đã đăng hơn một năm qua
MJ_TheKingOfPop trao các điểm thưởng cho tôi về my videos