Krystal

thành viên fanpop từ năm July 2007

  • Female, 34 years old
  • Adelaide, South Australia
  • Favorite Musician: The Aquabats
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 38 clubs Dedicated (38) Die-Hard Fan in 70 clubs Die-Hard (70) Fanatic in 8 clubs Fanatic (8) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

CokeBoy97 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Nice Catscratch poll! đã đăng hơn một năm qua
TBB_Prowrestler trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
các điểm thưởng for liking indy wrestling đã đăng hơn một năm qua
Aiden995 trao các điểm thưởng cho tôi về my images