tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
ravissa trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Cool I tình yêu Naruto, Tokyo Ghoul and Mirai Nikki! xD.
I haven't watched the other two though..

Who are ur fav characters from Naruto? And from Tokyo Ghoul? đã đăng hơn một năm qua
smile
ravissa trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
LOL – Liên minh huyền thoại no problemo deary xD.
So, I see u like anime, cool!! ^^
What's ur fav anime? đã đăng hơn một năm qua
cool
ravissa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi and thx for the add, I added u back, xD.
So, how r U today, new friend?

Oh, btw, could u Plz tham gia my clubs, here r the đường dẫn :

link

link

Anyways, I hope u'll like then.
Have a Great Blessed ngày sweet new friend ^^ <3 đã đăng hơn một năm qua