Miss. Jackson

thành viên fanpop từ năm November 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
MJlover101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Heya! Just became a người hâm mộ of yours. I tình yêu your pics! Hope to talk to ya soon. Ta-ta! đã đăng hơn một năm qua
heart
sanuces đã đưa ý kiến …
thanks for the add!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
heart
sanuces trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I LOOOVE the pictures bạn posted!!!!! đã đăng hơn một năm qua