Alexandra ✔The Original Verified

thành viên fanpop từ năm March 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 9 clubs Die-Hard (9) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

chillyneon trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks 4 the add :3 đã đăng hơn một năm qua
MissSpens đã đưa ý kiến …
Hi there! Looks like we have a lot of các câu lạc bộ in common! I tình yêu your biểu tượng too!!! I tình yêu Prince William and Kate <3 đã đăng hơn một năm qua
smile
Natbr trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi
I realized that is a người hâm mộ of Percy Jackson!
I created another club for những người hâm mộ of the series
tham gia in club pleasee
link đã đăng hơn một năm qua