thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female
  • Germany
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries, Buffy, Vampire Diaries, Dawson´s Creek
    Favorite Movie: 10 Things I hate about you, While bạn were sleeping
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
HFU đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
JanaP đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Vote link đã đăng hơn một năm qua
JanaP đã đưa ý kiến về Damon & Elena
I ask myself why the tường is full of Stefan hate... it´s DE spot and I want to see DE love, not Stefan hate and complaining how DE are getting ruined. When bạn post negative stuff, then also post some positive stuff. Noone wants to go here and read negative posts all the time. It brings down đã đăng hơn một năm qua
JanaP đã bình luận…
the positive people to a point where even they get negative... it was psychology proove that when bạn spend time with negative stuff all the time, bạn get negative yourself, even trhough you´re the most positive human in the world. hơn một năm qua