Glad thiên nga

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 33 years old
  • Arequipa, Arequipa
  • Favorite Book or Author: Twilight, Midnight Sun
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3)

thông tin trên tường của tôi

ivabella trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for ur bình luận on edwardbella pic..
yeah cute pic manips :) đã đăng hơn một năm qua
lilyZ trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Happy Workers Day! đã đăng hơn một năm qua
lilyZ trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Enjoy this beautiful Earth ngày ! đã đăng hơn một năm qua