trả lời câu hỏi này

We Bare Bears Câu Hỏi

Who's your yêu thích chịu, gấu character of the show?

Do bạn like Grizzly Bear,Ice chịu, gấu hoặc Panda?
My yêu thích is Panda.
 Directioner3300 posted hơn một năm qua
next question »

We Bare Bears Các Câu Trả Lời

grizzcool02 said:
Grizzly chịu, gấu he is really funny and kind.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
happygirl2866 said:
all of them there so funny and cute
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Harpaw8 said:
I tình yêu Panda~
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Cool!Panda is just adorable!That's one reason why he's my yêu thích as well. (:
Directioner3300 posted hơn một năm qua
CokeBoy97 said:
Icebear loves this show.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
benhb4 said:
I really like ice bear, he's my favourite but I also like grizzly.. Not a người hâm mộ of panda lol, don't like him
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Don't like panda**
benhb4 posted hơn một năm qua
next question »