Seri chạng vạng Updates

an answer was added to this question: who is hotter jacob or edward ?? cách đây 2 ngày by edwardcullen__
a video đã được thêm vào: The Twilight Saga Cast Then Vs. Now | Netflix cách đây 2 ngày by rakshasa
an answer was added to this question: Have you or do you think you will love someone like Bella loves Edward/Edward loves Bella? cách đây 4 ngày by Plontski
an icon đã được thêm vào: Rosalie and Emmett cách đây 24 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Twilight | My Tears Ricochet cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a photo đã được thêm vào: Renesmee cách đây một tháng 1 by nxsantos
a video đã được thêm vào: The Twilight Saga: Forever cách đây một tháng 1 by aprildawn73
an answer was added to this question: Does anyone know what Jacob say in Quileute language to Bella in New Moon? cách đây 2 tháng by LissaJenkins
a video đã được thêm vào: tình yêu me like bạn do | Edward & Bella cách đây 2 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Bella Swan-Cullen || Gasoline cách đây 2 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Bella & Edward || A Thousand Years cách đây 2 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward and Bella - Twilight Saga x Flightless Bird💜 cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: The Life Of Bella thiên nga (Twilight) cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: edward & bella - this tình yêu cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Bella and Edward || Bittersweet cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward & Bella "Love will remember..." cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward and Bella's History [Twilight Saga] - Speak Up (POP ETC) cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward/Bella ... There'll be no sunlight, if I lose bạn baby cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward and Bella (It Will Rain) cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward/Bella - 'It will rain' cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Bella thiên nga and Edward Cullen - It Will Rain cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward & Bella | It will rain. cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Bruno Mars - it will rain ( OST Twilinght Breaking Dawn Part 1 Version ) cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Bella y Edward - It Will Rain - Bruno Mars cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (12/12) Movie CLIP - Volturi Fight (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (11/12) Movie CLIP - Bella Saves Edward (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (10/12) Movie CLIP bạn Can Count on Me (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (9/12) Movie CLIP Marry Me Bella (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (8/12) Movie CLIP - We Can't Be Những người bạn Anymore (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (7/12) Movie CLIP - Jacob's Transformation (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (6/12) Movie CLIP - Bella's Bedroom (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (5/12) Movie CLIP - Motorcycle Lesson (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (4/12) Movie CLIP - Kiss Me (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (3/12) - I Will Never Fail bạn (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (2/12) Movie CLIP - Happy Birthday (2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Twilight: New Moon (1/12) Movie CLIP Paper Cut -(2009) HD cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward & Bella's tình yêu / tình yêu me like bạn do cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Mistakes That Were Left in the Twilight phim chiếu rạp cách đây 3 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: TWILIGHT SAGA | EDWARD X BELLA cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward & Bella - tình yêu Me Like bạn Do cách đây 3 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward / Bella - Boulevard Of Broken Dreams cách đây 4 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward and Bella / tình yêu Me cách đây 4 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward and Bella - Flightless Bird, American Mouth cách đây 4 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward and Bella - Eyes On ngọn lửa, chữa cháy cách đây 4 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: đắng, cay đắng & Sick || Twilight [Bella/Edward] cách đây 4 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward & Bella || Forever In my Dreams cách đây 4 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Edward&Bella| Hurricane cách đây 4 tháng by aprildawn73
a video đã được thêm vào: edward & bella - driver's license cách đây 4 tháng by aprildawn73
a comment was made to the photo: Daddys girl cách đây 4 tháng by marr1n3tt3
a comment was made to the fan art: Victoria cách đây 4 tháng by marr1n3tt3