thành viên fanpop từ năm May 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: rắn hổ mang Kai, The Mandalorian, Obi Wan Kenobi, Boba Fett, BTVS, TVD, Teen Wolf, Arrowverse, ngôi sao Trek: Picard, ngôi sao Trek: Voyager.
    Favorite Movie: Terminator, Transformers, ngôi sao Wars, Ghostbusters (Franchise)
    Favorite Musician: Various Artists (ie: Dance, R&B, Rock, Heavy Metal)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my images
🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼
🌷░░░░ 𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓜𝓸𝓷𝓭𝓪𝔂 𝓭𝓪𝔂░░🌷
🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼🌷🌹🌻🌼 đã đăng cách đây một tháng 1
Sharelle1212 đã bình luận…
Thank bạn for the hoa message. cách đây một tháng 1
heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓢𝓾𝓷𝓭𝓪𝔂 𝓭𝓪𝔂
❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤ đã đăng cách đây một tháng 1
Sharelle1212 đã bình luận…
Thank bạn for the hearts message! cách đây một tháng 1
smile
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, thanks for the add.Nice to meet you.I see bạn are a người hâm mộ of rắn hổ mang Kai? I tình yêu it! we have a club for it if bạn would like to join.I can give bạn the link :) đã đăng cách đây một tháng 1
yorkshire_rose đã bình luận…
I have closed my tường at the moment but when I reopen it bạn are very welcome there :) cách đây một tháng 1