thành viên fanpop từ năm May 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: BTVS, TVD, Falling Skies, Roswell, ngôi sao Trek, Voyager, ngôi sao Trek Picard, X Files.
    Favorite Movie: Kẻ hủy diệt and Người vận chuyển (Franchise)
    Favorite Musician: Various Artists (ie: Dance, R&B, Rock, Heavy Metal)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
ShadowxSonicd45 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Yo!~ Nice comic taste. < 3 đã đăng cách đây 6 tháng
Sharelle1212 đã bình luận…
Thanks so much! cách đây 6 tháng
RougeTheBat844 đã bình luận…
Agreed.~<3 cách đây 5 tháng
smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, thanks for the add back đã đăng cách đây 11 tháng
sunny
alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for the add back, hope bạn have a great ngày :) đã đăng hơn một năm qua