thành viên fanpop từ năm May 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: BTVS, TVD, 12 Monkeys (Syfy), Blindspot, Falling Skies, Dark Matter (Syfy),Star Trek, Voyager, ngôi sao Trek Discovery, X Files.
    Favorite Movie: Terminator.
    Favorite Musician: Dance, Hip Hop, R&B, Rock and Heavy Metal.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Bisexualnerd22 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding đã đăng cách đây 6 ngày
smile
Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my images
các điểm thưởng for your Anya/Xander hình ảnh đã đăng hơn một năm qua
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that bạn have a wonderful day. đã đăng hơn một năm qua