thành viên fanpop từ năm May 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: BTVS, TVD, Falling Skies, Dark Matter (Syfy),Star Trek, Voyager, ngôi sao Trek Discovery, ngôi sao Trek Picard, X Files.
    Favorite Movie: Terminator.
    Favorite Musician: Dance, Hip Hop, R&B, Rock and Heavy Metal.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for the add back, hope bạn have a great ngày :) đã đăng cách đây 2 tháng
heart
Hootlover0519 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for joining my newly made clubs. Please spread the word. đã đăng hơn một năm qua
Bisexualnerd22 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding đã đăng hơn một năm qua