Người vận chuyển Updates

a photo đã được thêm vào: Dinobots cách đây 2 tháng by mushupork
fan art đã được thêm vào: Arcee hơn một năm qua by shamad
a comment was made to the poll: Good nickname for Optimus Prime? hơn một năm qua by LeaderVladimir
a comment was made to the wallpaper: Người vận chuyển Prime Autobots hơn một năm qua by StarSaber327882
a comment was made to the article: About megatron hơn một năm qua by smartguy69
a comment was made to the fan art: optimus always wins hơn một năm qua by smartguy69
a comment was made to the photo: Optimus versus Megatron hơn một năm qua by smartguy69
a comment was made to the poll: Should Người vận chuyển phim chiếu rạp be Rebooted without Michael Bay? hơn một năm qua by Pokefan1002
a comment was made to the poll: Which Autobot would bạn want to meet? hơn một năm qua by tuneatic
a comment was made to the poll: Your yêu thích Wheelie? hơn một năm qua by tuneatic
a comment was made to the poll: Autobots hoặc Decepticons?!?! hơn một năm qua by tuneatic
a comment was made to the poll: which is your yêu thích hiển thị hơn một năm qua by tuneatic
a video đã được thêm vào: Optimus Prime VS Gundam (Transformers VS Gundam) | DEATH BATTLE! hơn một năm qua by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: Optimus Prime Rolls Out for DEATH BATTLE! hơn một năm qua by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: "I'll Drive, bạn Shoot!" - Final Battle Scene - Người vận chuyển (2007) Movie Clip HD [1080p] hơn một năm qua by Tpvideo
a link đã được thêm vào: 15 Dark Secrets About Optimus Prime Even Die-Hard những người hâm mộ Don’t Know hơn một năm qua by LeaderVladimir
a reply was made to the forum post: Amazing câu hỏi kiểm tra hơn một năm qua by LolaMiller
a comment was made to the poll: Who win: Brawl vs Long Haul hơn một năm qua by Firelock
a comment was made to the photo: Generations Windblade hơn một năm qua by lorddeath1
a link đã được thêm vào: thêm Than Meets The Eye: 15 Facts bạn Never Knew About Người vận chuyển hơn một năm qua by LeaderVladimir
a link đã được thêm vào: The Last Knight: 15 Ways It Killed The Người vận chuyển Franchise hơn một năm qua by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: Eyes On Mikaela | Người vận chuyển (2007) | Movie Clip 4K hơn một năm qua by SentinelPrime89
a video đã được thêm vào: Scorponok Desert Battle | Người vận chuyển (2007) | Movie Clip 4K hơn một năm qua by SentinelPrime89
a video đã được thêm vào: Sam Meets Bumblebee | Người vận chuyển (2007) | Movie Clip 4K hơn một năm qua by SentinelPrime89
a video đã được thêm vào: Optimus Prime vs Bonecrusher | Người vận chuyển (2007) | Movie Clip 4K hơn một năm qua by SentinelPrime89
a video đã được thêm vào: Megatron's Defeat / Ending Scene | Người vận chuyển (2007) | Movie Clip 4K hơn một năm qua by SentinelPrime89
a video đã được thêm vào: TRANSFORMERS:T \ Cinema 4D hơn một năm qua by Ksabrock
a link đã được thêm vào: 15 Reasons Optimus Prime Is WORSE Than ANY Decepticon hơn một năm qua by LeaderVladimir
a link đã được thêm vào: Transformers: 15 Times The phim chiếu rạp Ripped Your tim, trái tim Out hơn một năm qua by LeaderVladimir
a link đã được thêm vào: Transformers: The Last Knight movie billboards in L.A. hơn một năm qua by jasonhollywood
a video đã được thêm vào: Transformers: The Last Knight - International Trailer - Paramount Pictures hơn một năm qua by LeaderVladimir
a comment was made to the photo: Unknown Autobot hơn một năm qua by SentinelPrime89
a comment was made to the article: The Michael vịnh, vịnh, bay Người vận chuyển review. hơn một năm qua by wavesurf
an icon đã được thêm vào: Rodimus Prime hơn một năm qua by puresummermagic
a link đã được thêm vào: 15 Reasons The Người vận chuyển phim chiếu rạp Are Better Than bạn Think hơn một năm qua by LeaderVladimir
a comment was made to the poll: Bumblebee, bạn ______ him. hơn một năm qua by jhilton0907
an article đã được thêm vào: The Michael vịnh, vịnh, bay Người vận chuyển review. hơn một năm qua by Renegade1765
a video đã được thêm vào: Transformers: The Last Knight – Trailer (2017) Official – Paramount Pictures hơn một năm qua by LeaderVladimir
a video đã được thêm vào: Transformers: The Last Knight Official Trailer #2 [HD] Mark Wahlberg, Anthony Hopkins hơn một năm qua by LeaderVladimir
a link đã được thêm vào: The 15 Most Useless Người vận chuyển hơn một năm qua by LeaderVladimir
a comment was made to the photo: Fanmade Combiner Wars Maximals hơn một năm qua by l3aslasidis
a poll đã được thêm vào: Who would win brawl hoặc leadfoot? hơn một năm qua by Abickham
a video đã được thêm vào: Người vận chuyển 5: The Last Knight Teaser Trailer! hơn một năm qua by SentinelPrime89
a comment was made to the pop quiz question: Is Optimus Prime one of the original Thirteen Primes? T/F hơn một năm qua by TF512345678910
a poll đã được thêm vào: What colour is prime hơn một năm qua by Finbot25
a comment was made to the poll: Which female Transformer should appear in the phim chiếu rạp thêm often? hơn một năm qua by SentinelPrime89
a comment was made to the poll: Who would win?: Megatron vs The Fallen vs Sentinel Prime vs Lockdown hơn một năm qua by SentinelPrime89
a poll đã được thêm vào: Which combiner wars gift set is better to buy? hơn một năm qua by Ggtube
a poll đã được thêm vào: Kre-O sets: Which mode do bạn build it in? hơn một năm qua by N1CK3L5
a video đã được thêm vào: Prelude to Transformers: Combiner Wars - Victorion hơn một năm qua by Allies57